Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.10.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poštovani gosti, kada je Srpska napredna stranka 2012. godine zadobila poverenje naroda i preuzela vlast u Republici Srbiji, šta je zatekla? Zatekla je loše stanje puteva, nesređene imovinsko-pravne odnose, lošu infrastrukturu, ali takođe i preduzeća koja rade niskogradnju i putarska preduzeća u jako lošem stanju. Sve to nije moglo da se desi preko noći.
Mi znamo da, kada je Demokratska stranka 2000. godine došla na vlast, kakva-takva državna preduzeća su postojala i ona su nešto radila. Sad, zašto ta državna preduzeća nisu mogla da nastave dalje da rade, nego su se pojavila neka nova privatna? Ja ću vam sada objasniti.
Kada su stare perjanice DS-a, jedna je ovde među nama, on je jedini i opstao od svih njih, razmišljale o tome kako će ovu vlast da skinu, oni su pravili plan, takođe su imali novčanu pomoć sa strane, ali nisu imali petlje da se upuste u to. Pošto oni nisu imali petlje, oni su morali da se udruže sa određenim kriminogenim grupama i te grupe bi uz njihovu pomoć, njihove planove, srušili vlast. Naravno, oni su krenuli u taj plan. Na kraju, šta je bilo u tom planu? Skupština je gorela, gorela je televizija, bilo je povređenih, policijske stanice su opljačkane, razoružane i nastao je haos u zemlji. Naravno…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, kolega, pričajte o temi dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

… za takve neke usluge mora nešto da se da.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Imali ste dva minuta za uvod.
...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Dogovor koji su napravili je dao tim kriminalcima pravo da otvore preduzeća, da novac koji su stekli na nezakonit način operu u tim firmama, tako što su kupili mehanizaciju i onda da za dve godine presvuku Ibarsku magistralu, presvuku auto-put i da ko zna koliko još projekata urade. Naravno, taj asfalt nije bio deset centimetara, nego pet, podloga nije bila pola metra, nego 15 centimetara. Zato puteva u Srbiji nema.
Pošto zajednička kobila nikada ne vuče za obojicu, pojavili su se neki pacovi, neke budale, pa su počeli uši da zavrću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Tako je bilo. Tako su se ljudi zvali. Bivši premijer ih je spominjao pod tim imenima. Nisam ja to izmislio.

Kada je problem postao između njih još veći došlo je do sukoba i premijer im je nastradao.

(Balša Božović, s mesta: Replika.)

U daljem nastavku i sledu događaja, koji je nastao, ostatak Demokratske stranke kada je video da sa đavolom ne treba tikve saditi, jer se tikve o glavu obiju, onda je počela operacija „Sablja“ gde su oni pohapsili pola Srbije…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da se vratite na temu dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Hoću vrlo brzo. Da bi došli do suštine, moram ovo da kažem.
Pohapsili su pola Srbije. Za te ljude koji su pohapšeni mi danas plaćamo njima obeštećenja i odštete, a u stvari nisu oni zbog sigurnosti zemlje to radili zbog naroda, nije narod bio u sprezi sa tim ljudima, nego su zbog sebe. Hajde što su hapsili, nego su rušili zgrade da prikriju… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega, moram da vas prekinem i da vas zamolim da se vratite na temu dnevnog reda.
Zatražite ponovo reč.