Dvanaesto vanredno zasedanje , 08.07.2019.

8. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 97 narodih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 139 narodna poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tač. od 1-4 dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o nauci i istraživanjima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za - 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 26. poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
Zaključujem glasanje: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 33. poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: za - jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 68. poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 91, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 103. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 107. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 108. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 122. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 128. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 137. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o nauci i istraživanjima, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 144 narodnih poslanika, protiv - niko, uzdržanih - nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o nauci i istraživanjima.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala - dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Slavica Živković.
Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 143 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina, u celini.
Stavlj am na glasanje Predlog zakona o komunalnoj miliciji, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanik Aleksandra Belačić i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanik Petar Jojić, sa ispravkom i narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanik Zoran Despotović i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“ .
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela Marina Ristić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Sreto Perić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Petar Jojić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su u istovetnom tekstu podnele Vjerica Radeta i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su u istovetnom tekstu podneli Zoran Despotović i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“. Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je u istovetnom tekstu podnela Aleksandra Belačić i „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 25. u istovetnom tekstu koji su podneli Nikola Savić i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 26. u istovetnom tekstu koji su podneli Dubravko Bojić i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podneo Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao jedan poslanik.
Amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 30. u istovetnom tekstu koji je podnela Nataša Jovanović i poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. u istovetnom tekstu koji je podnela poslanica Ružica Nikolić i poslanička grupa „ Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. Vesne Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 33. poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 34. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 37. Petra Jojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 40. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 43. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 45. u istovetnom tekstu, poslanika Srete Perića i „Stranke moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 46. poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 47. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 54, sa ispravkom, poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o komunalnoj miliciji, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 145, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji.
Stavljam na glasanje predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 143 poslanika
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
Imamo nekoliko zahteva za glasanje o povredi Poslovnika.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 26. juna 2019. godine, u 18.00 časova, ukazala je na povrede čl. 27. i 32. Poslovnika.
Molim da odlučite da li su povređeni navedeni članovi.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 26. juna 2019. godine, u 18.05 časova, ukazala je na povredu Poslovnika Narodne skupštine, ne navodeći član na koji se povreda odnosi.
Ne znam uopšte kako se ovo pojavilo ovde. Mi ne možemo da glasamo kada nije naveden član Poslovnika.
Neko ko je pripremao sednicu, napravio je omašku.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 2. jula 2019. godine, u 12.15 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 2. jula 2019. godine, u 12.05 časova, ukazala je na povredu člana 27. stav 1. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 3. jula 2019. godine, u 11.40 časova, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodna poslanika Vjerica Radeta, na sednici 3. jula 2019. godine, u 11.45 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 3. jula 2019. godine, u 12.08 časova, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Miladin Ševarlić, na sednici 3. jula 2019. godine, u 17.18 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 4. jula 2019. godine, u 11.07 časova, ukazala je na povredu člana 104. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na sednici 4. jula 2019. godine, u 12.45 časova, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: za - jedan.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na sednici 4. jula 2019. godine, u 13.45 časova, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: za - jedan.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Hvala.