Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.10.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodina poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma, molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno135 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akta iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o poštanskim uslugama, u načelu.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za - 136 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlogu zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana Petrović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežane B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o poštanskim uslugama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri, ukupno 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da je usvojen Predlog zakona o poštanskim uslugama.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju akta Svetskog poštanskog saveza, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 2.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 19, sa ispravkom, Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 20. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Miljana Damjanovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Petra Jojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6, sa ispravkom, Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koji je podnela Vlada, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika, protiv - niko.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Narodni poslanik Miladin Ševarlić, na sednici 23. oktobra u 13 časova i 18 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan.
Konstatujem da nije povređen član Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 25. oktobra u 12 časova i 18 minuta, ukazao je na povredu člana 103. stav 4. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 25. oktobra u 13 časova i 4 minuta, ukazao je na povredu člana 107.. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodna poslanica Ljupka Mihajlovska, na sednici 25. oktobra u 16 časova i 9 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika.
Molim da se izjasnite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodni poslanik Borisav Kovačević, na sednici 29. oktobra u 12 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Poštovani poslanici, kako smo obavili razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Hvala vam.