Dvadeset četvrto vanredno zasedanje , 14.02.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/45-20

1. dan rada

14.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 05:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto na listama više nema prijavljenih, nema nikog ni po članu 96. na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem pretres o listi kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 14. februar 2020. godine, sa početkom u 17.40 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Dvadeset četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Mi, ovde za predsedavajućim stolom, smo ubeđeni da ima preko 130 ljudi. Ekran nam pokazuje 128. Da li je problem da još jednom ubacite kartice, jer je nemoguće?
Konstatujem da u sali ima 129 narodnih poslanika. Izgleda mnogo više.
Prelazimo na odlučivanje.
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine su Slobodan Cvejić i Slaviša Grujić.
Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan član, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
Za član Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Slobodan Cvejić.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – niko, uzdržano – dvoje.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Slaviša Grujić.
Zaključujem glasanje: protiv – troje, uzdržan – jedan, nije glasalo 127 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine izabrala Slobodana Cvejića.
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom.
Kandidati su Biljana Ratković Njegovan i Višnja Aranđelović.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Biljana Ratković Njegovan.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – jedan, uzdržano – jedan.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Višnja Aranđelović.
Zaključujem glasanje: protiv – 129, protiv – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine izabrala Višnju Aranđelović.
Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime čestitam članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na izboru i poželim im uspeh u radu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset četvrtog vanrednog zasedanja NS RS u Jedanaestom sazivu.
(Sednica je završena u 17.50 sati.)

Whoops, looks like something went wrong.