Druga posebna sednica , 26.12.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Nije vam neko opravdanje za to. Uvažavam ženski sport. Uopšte nije bitno da li je muški ili ženski, svejedno, mi sa RTS imamo ugovor kao i svi drugi korisnici. Istina je da u tom ugovoru piše do 18.00 časova, ali mi njima plaćamo 80 miliona godišnje. Oni ne prenose ovo besplatno, ali sad to nije tema. To je tema za sledeći budžet.
U svakom slučaju, zahvaljujem se svima. Pošto nema više prijavljenih poslanika, zahvaljujem se svima koji su bili prisuti iz nezavisnih institucija.
Kao što vidite, mi smo izdvojili vaše četiri institucije kao najznačajnije. Ne želimo da ih mešamo sa drugima, ima ih još, ali neke od vas su ustavna kategorija, neke su zakonska kategorija i izuzetno su važne i mi smo time želeli da pokažemo da je veoma važno da imamo dijalog i komunikaciju, odnosno da ostvarujemo našu ustavnu ulogu, a to je da mi vršimo nadzor nad vašim radom.
Prema tome, zamolio bih sve vas, nemojte da Skupština iz medija saznaje da vi pripremate promene određenih zakona. Te vaše zakone donosi Narodna skupština, mi smo za vas predstavnici vlasti, vi sa nama treba o tome da razgovarate, a ne sa drugim organima državne uprave na koje imate pravo da vršite nadzor. Mi vršimo nadzor nad vama, javite se ovde na vreme, jer zakon vam neće doneti Vlada, nego Narodna skupština Republike Srbije. To govorim zbog toga da ne bude posle godinu dana opet nekih novih promena zakona itd. Samo na vreme da o tome da razgovaramo.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 4.
Zahvaljujem se svima vama.
Ne morate da budete dalji prisutni.
Određujem subotu 26. decembar u 19.10 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge posebne sednice.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 180 narodnih poslanika, odnosno je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje - Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu, koji je podneo Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 178, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 17. decembra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 178, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 16. decembra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 17. decembra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Stavljam na glasanje – Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 23. novembra 2020. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 180, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Sutra nastavljamo sa radom u 10.00 časova, imamo Devetu sednicu.
Kako smo na kolegijumu razgovarali, sutra ćemo imati raspravu u načelu o predloženim izmenama i dopunama zakona i međunarodnim sporazumima, a prekosutra raspravu o predlozima zaključaka naših poslanika, članova Odbora za evropske integracije.
Naravno, u utorak je predviđena rasprava u pojedinostima i glasanje, ako se eventualno nešto drugo ne promeni, to je plan za naredna tri dana.
Dvadeset devetog uveče, znači u utorak, zaključujemo i završavamo redovno zasedanje.
Hvala vam.