Devetnaesto vanredno zasedanje , 14.02.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Prelazimo na sednicu Devetnaestog vanrednog zasedanja.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA IZBORNU KAMPANjU.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2, tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 190, za – 190.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članovima Nadzornog odbora za izbornu kampanju na imenovanju i da im poželim puno uspeha u radu.
Dame i gospodo, pre zaključenja ovih sednica, dozvolite mi da napomenem da smo došli do samog kraja naših zasedanja, da će sutra biti raspuštena Narodna skupština Republike Srbije radi održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Želim da vam kažem da je Narodna skupština u ovom sazivu, u periodu od 3. avgusta 2020. godine do 14. februara, razmatrala i odlučivala o 435 tačaka dnevnog reda, da smo doneli 265 zakona, od čega je 24 po hitnom postupku i 241 po redovnom postupku, da je u tom periodu u toku ovog Dvanaestog saziva održano 67 sednica Narodne skupštine.
Takođe, u periodu od 3. avgusta 2020. godine do danas, Narodna skupština je zasedala 136 dana.
Za vreme ovog mandata, bez obzira na različite primedbe koje su bile na početku i sumnjičenja, Narodna skupština je uspela da donese nekoliko veoma važnih akata koji će biti od značaja za budućnost Srbije.
Došlo je do promene Ustava Republike Srbije. Ovaj saziv Narodne skupštine je bio taj koji je doneo odluku da se ova grana vlasti razvlasti mogućnosti izbora druge grane vlasti, odnosno sudske vlasti, što ja mislim da ne postoji sličan primer u srpskoj istoriji. To je svakako značajan doprinos daljim reformama u oblasti vladavine prava i nezavisnog pravosuđa.
Takođe bih želeo da dodam da smo vodili jedan uspešan međustranački dijalog, da je taj dijalog rezultirao time da će sve političke stranke učestvovati na izborima i da niko neće moći da traži alibi, iako će toga svakako sigurno biti, u navodno lošim izbornim uslovima i da tako bacaju ljagu na celu državu Srbiju.
Pokazali smo da se dijalog može voditi i da dijalog treba da se vodi upravo ovde u parlamentu, odnosno u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Podsetiću i da smo doneli Kodeks o ponašanju poslanika koji će ostati i za buduće sazive.
Podsetiću da smo pozitivno ocenjeni od strane evropskih institucija za određen napredak koji smo ostvarili u načinu rada Narodne skupštine, a pre svega koji se ogleda u broju zakona koje smo doneli po hitnom postupku, za razliku od onih koje so doneli po redovnom postupku.
Želim još jednom svima da zahvalim na predanom radu.
Sutra se završava naš mandat. Ne znam da li će to biti kraj ili novi početak, ali u svakom slučaju želim svima da zahvalim na saradnji.
Želim da zahvalim šefovima poslaničkih klubova, potpredsednicima Narodne skupštine i zamenicima šefova poslaničkih klubova, radnim telima, raznim mrežama ovde u parlamentu, jednostavno, svima vama.
Bila mi je čast da budem predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
Želim svima puno uspeha i, ono što je najvažnije, živela Srbija!
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Hvala puno i puno sreće i uspeha!

Whoops, looks like something went wrong.