Prva posebna sednica , 13.09.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče Republike Srbije, otvaram Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom narodnom poslaniku Božidaru Deliću, potpredsedniku Narodne skupštine.
Neka mu je večna slava.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 145 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice. Hvala.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 176 narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Jasmina Karanac, prof. dr Tamara Milenković Kerković.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri izveštaj iz utvrđenog dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dr Petar Petković, direktor Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, Miloje Zdravković, koji su prisutni sa svojim saradnicima.
Poštovani narodni poslanici sa nama su sa Kosova i Metohije, predstavnici predstavništva Srpske liste, poslanici Privremene samouprave u Prištini, predstavnici Privremenih organa, načelnici upravnih okruga, predstavnici udruženja kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa prostora Kosova i Metohije i predstavnici parlamentarnih političkih stranaka.
Takođe, sa nama su predstavnici diplomatskog kora u Republici Srbiji, svi oni sednicu Narodne skupštine prate sa galerije velike sale Doma Narodne skupštine, pozdravljam cenjene goste.
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, za Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu u 2022. godini, utvrdio sam sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izveštaj pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine, koji je podnela Vlada.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
(Boško Obradović: Po članu 97. za vreme? Da li hoćete da mi uključite mikrofon da mogu da se obratim?)
Dakle, što se tiče vremena, o tome smo pričali, imaćete puno vreme kako je predviđeno našim Poslovnikom, govoriće svi predstavnici političkih grupa, odnosno poslaničkih grupa. Znate, o tome smo već razgovarali na Kolegijumu juče i imaćete puno vreme za raspravu, punih pet časova. Tako da smo to i utvrdili juče.
(Boško Obradović: Da li mogu da dobijem reč po Poslovniku ili ne?)
Sada ne, u ovom delu sednice ne.
Primili ste Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Prelazimo na razmatranje Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, od 15 juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine.
(Aleksandar Jovanović: Molim vas, po Poslovniku?)
Dobićete reč čim budemo čuli Izveštaj.
(Aleksandar Jovanović: Samo da zamolim, gospodina Mihajlovića, da mi omogući da sedim na svom mestu.)
Znate, da smo i o tome pričali juče, da nikakvog smisla nema da se sad raspravljate oko toga gde će ko da sedi, na ovoj sednici da se raspravljamo oko toga.
(Aleksandar Jovanović: Molim vas, mesta smo dobili….)
Gospodo narodni poslanici, da rasprava na temu gde će ko da sedi treba da bude ono sa čim počinjemo ovu sednicu, na ovu temu, raspravu o Izveštaju u prisustvu i Srba sa Kosova i Metohije i svih koji nas gledaju, a ceo narod ovo gleda od jutros. Da se raspravljaju poslaničke grupe ko će da sedi u kom redu i na kom mestu.
(Aleksandar Jovanović: Ja se ne svađam. Uz dužno poštovanje, mi smo dobili svoja mesta…)
Pa, baš o poštovanju pričam, znači, koliko sad poslaničkih grupa stoji sad tu i koliko vas se posvađalo oko toga gde će da sedi. Da li je to moguće? A šta ste mi rekli, da tražite da intervenišemo da bi vi seli gde vi želite jer je seo neko drugi.
(Aleksandar Jovanović: U redu, onda ćemo mi sve vreme da stojimo.)
Ako nećete da ukažete poštovanje našoj Narodnoj skupštini, ljudima koji su došli ovde, a rekao sam vam, tu su i predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije i znate da nas gleda cela Srbija, možete vi da stojite tu pored, ali bih vas najljubaznije zamolio, sve vas da ne bude ta svađa ono što će da obeleži ovaj dan, da u miru ako možemo saslušamo Izveštaj, znate, da o važnim stvarima treba da razgovaramo danas.
Dobro, ako smo se oko toga razumeli i možemo da imamo mir, hvala vam na tome.
Dakle, prelazimo na razmatranje Izveštaja.
(Aleksandar Jovanović: Mi samo poštujemo ono što je određeno unapred.)
Hvala, upravo smo razgovarali o svemu tome i dobićete reč, samo budite strpljivi, tu smo celog dana danas i koliko god da treba.
Reč ima predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić. Izvolite.