Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 114 narodnih poslanika.
  Podsećam da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.
  Zahvaljujem.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 168 narodnih poslanika, odnosno, da postoji prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i imamo uslove za rad.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuj sledeći narodni poslanici: Vladimir Gajić, Mirko Ostrogonac i Đorđe Pavićević.
  Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, i izuzetno za petak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz utvrđenog dnevnog reda.
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 106 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članom 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
  Za sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu, određen je sledeći
  D n e v n i r e d
  1. Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save“, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
  8. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
  9. Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
  10. Izveštaj o radu za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
  11. Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
  12. Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 22. decembra 2022. godine i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
  13. Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je podneo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 22. decembra 2022. godine;
  14. Izveštaj o radu za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 16. decembra 2022. godine;
  15. Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 4. novembra 2022. godine;
  16. Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 4. novembra 2022. godine;
  17. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koji je podneo Fiskalni savet sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. oktobra 2022. godine;
  18. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 11. oktobra 2022. godine;
  19. Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2021. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 11. oktobra 2022. godine;
  20. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 4. oktobra 2022. godine
  21. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2022. godine;
  22. Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2022. godine;
  23. Izveštaj o radu za 2021. godinu, koji je podnela Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije od 24. novembra 2022. godine;
  24. Predlog kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde ;
  25. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda;
  26. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS).
  Narodni poslanik Vladimir Orlić na osnovu članova 92. stav 2. i 157. stav 1. i članova 170. i 192. shodno članu 157. stav 2. Poslovnika predložio da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 26.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni o predlogu za dnevni red.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 32, nije glasalo – 18, od ukupno prisutnih 191.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog.
  Prelazimo na rad po ovom dnevnom redu.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su da sednici prisustvuju Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova; Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija; Miloš Vučević, potpredsednik Vlade i ministar odbrane; Rade Basta, ministar privrede; Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija; Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Maja Popović, ministar pravde; Zoran Pašalić, zaštitnik građana; Milan Marinović, Poverenik za informacije o javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; Brankica Janković, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Dejan Damjanović, vršilac dužnosti i direktor Agencije za sprečavanje korupcije; Dragan Kovačević, predsednik Upravnog odbora Regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Dragan Pejović, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije; Sandra Damčević, direktor Kancelarije za javne nabavke; Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti; Nebojša Perić, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije; Vladimir Antonijević, predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći; Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta; Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Duško Pejović, predsednik saveta DRI; Darko Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede; Ana Tripović, državni sekretar u Ministarstvu finansija; Vladimir Vinš, pomoćnik ministra pravde; Katarina Tomašević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra informisanja i telekomunikacija; Dušan Vučković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede; Anita Dimovski i Predrag Petrović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra; Predrag Bandić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra; Milan Maglov, registrator; Marija Pajić, zamenik registratora Registra privrednih subjekata; Vesna Gojković Milin i Svetlana Ražić, zamenice predsednice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Sanja Unković, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja; Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana; Ivana Đenić, zamenica direktora Kancelarije za javne nabavke; Dejana Stefanović Kostić, Goran Petković i Negica Rajakov, članovi Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Danijela Bokan, Miroslava Đošić, Siniša Milošević, Čedomir Radojčić, članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije; Nikola Altiparmakov i Bojan Dimitrijević, članovi Fiskalnog saveta; Ljiljana Blagojević, Dušica Đorđević, Dragan Đurđević i Marko Vidaković, članovi Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći; Ivana Cvetković i Ivan Vasiljević, pomoćnici direktora Agencije za sprečavanje korupcije; Mirjana Kecman i Tatjana Prijić, pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Zorana Vujović i Duško Kodžić, direktori sektora u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge; general potpukovnik Želimir Glišović, načelnik Operativne uprave Generalštaba; pukovnik Nebojša Svjetlica, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju Sektora za politiku odbrane; pukovnik Dragan Ivković, zamenik načelnika Centra za mirovne operacije Generalštaba; Marija Vučinić, načelnik Odeljenja za poštanski saobraćaj i nadzor u Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj u Ministarstvu; Bojan Cvetković, načelnik Odeljenja i Jasmina Sinadinović, ministar-savetnik u Odeljenju za međunarodnu, kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju u Ministarstvu; Danijela Šegan, rukovoditeljka grupe za informisanje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Ema Dragulj i Dragan Babić, viši savetnici u Upravi za javni dug; Biljana Živančević, viša savetnika Zaštitnika građana i Biljana Agovska, Goran Kuprešanin iz Komisije za hartije od vrednosti.
  Molim i poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, mnoge i već jesu, da odmah podnesu i prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članovima 157. stav 1. 192, 170. i 238. stav 4, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama usvojenog dnevnog reda.
  Sada imate reč
  Izvolite.