Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodna skupštine, kvorum Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim sve narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 142 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda je - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 17, nije glasalo – 17, od ukupno prisutnih 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – dva, nije glasalo – 171, od ukupno prisutnih 177.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Mitrović, Miladinović i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – dva, nije glasalo – 158, od ukupno prisutnih 179.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli poslanici Strahinja Erac, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Marko Ristić, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović.
  Stavljam amandman na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 173, od ukupno prisutnih 180.
  Konstatujem da Narodna skupština prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 174, od ukupno prisutnih 181.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 24, protiv – jedan, nije glasalo – 159, od ukupno prisutnih 184.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 164, od ukupno prisutnih 186.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, nije glasalo – 180, od ukupno prisutnih 187.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 27, protiv – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 162, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 181, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanik Aleksandar Jerković i zajedno poslanici Miroslav Aleksić i Đorđe Stanković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 71, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 25, protiv – jedan, nije glasalo – 162, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 163, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Strahinja Erac, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Marko Ristić, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović.
  Stavljam amandman na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 174, od ukupno prisutnih 188.
  Konstatujem da Narodna skupština prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv – jedan, nije glasalo – 166, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 26, nije glasalo – 17, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
  Druga tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 10, nije glasalo – 35, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 23, protiv – jedan, nije glasalo – 165, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – sedam, nije glasalo – 36, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, to su tačke 3. i 4. dnevnog reda, podsećam vas na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – jedan, nije glasalo – 28, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 161, nije glasalo – 28, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.
  Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Takođe podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodastvo u skladu sa članom 163. stav 2. Poslovnika odbacio amandman narodnog poslanika Miloša Parandilovića.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save“, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – četiri, nije glasalo – 28, od ukupno prisutnih 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na naziv Predloga zakona, amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac Tanasković i Stanković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: Za – 21, nije glasalo 168 od ukupno 189.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lipovac, Tanasković i Stanković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: Za – 22, nije glasalo 167 od ukupno 189.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, o načinu finansiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenja upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti, građevinske dozvole za projekat hidro-tehnički bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu ušće Drine i Save, u celini.
  Zaključujem glasanje: Za – 154, uzdržan – jedan, nije glasalo 34 od ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona.
  Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno, sporazuma, to su Tačke od 6 – 8. dnevnog reda.
  Podsećam, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika. Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora železnički Koridor 10 u Srbiji, okvirni Sporazum Globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: Za – 145, protiv – šest, nije glasalo 37 od ukupno 188.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu železnički Koridor 10 u Srbiji, deonica od Beograda do Niša između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: Za – 147, protiv – jedan, nije glasalo 40 od ukupno 188.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: Za – 147, nije glasalo 41, od ukupno 188.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Tačku 9. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: Za – 154, protiv – 10, nije glasalo 28 od ukupno 192.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog odluke, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na tačku 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: Za – 16, protiv – dva, uzdržan – jedan, nije glasalo 174, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na tačku 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: Za – 11, protiv – dva, nije glasalo 180, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na tačku 2. pod tačku 2.18v, amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici: Erac, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Ristić, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukumirović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: Za – 13, protiv – jedan, nije glasalo 179, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na tačku 3. amandman zajedno su podneli narodni poslanici: Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: Za – 16, nije glasalo 177, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na tačku 3. amandman je podneo poslanik Parandilović
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: Za – tri, nije glasalo 190, od ukupno 193 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu odluke, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: Za – 152, protiv – 12, uzdržan – jedan, nije glasalo 28 od ukupno 193 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na tačke od 10 do 23.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja redovnog godišnjeg Izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Podpoglavlje Borba protiv korupcije, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Zaključujem glasanje: Za – 143, protiv – 18, uzdržan – jedan, nije glasalo 31 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Zaključujem glasanje: Za – 145, protiv – 15, nije glasalo 33 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka. Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava o ravnopravnost polova 22. decembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 145, protiv – 19, nije glasalo 29, od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja redovnog godišnjeg Izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 26. decembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 145, protiv – 17, nije glasalo 31 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja redovnog godišnjeg Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, 22. decembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 147, protiv – 16, nije glasalo 30 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 16. decembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 147, protiv – 28, nije glasalo 18 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 4. novembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 145, protiv – 28, nije glasalo 20 od ukupno 193.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 4. novembra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 146, protiv – 26, uzdržan – jedan, nije glasalo 19 od ukupno 192.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Stavljam, na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, 24. oktobra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: Za – 162, protiv – jedan, uzdržanih – 12, nije glasalo 17 od ukupno 192.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 27, nije glasalo – 18, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 29, nije glasalo – 17, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 20, uzdržanih - 11, nije glasalo – 16, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 23, nije glasalo – 24, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 23, nije glasalo – 24, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2021. godinu, sa dopunom, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 28, uzdržan – 1, nije glasalo – 16, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
  Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda – PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije i člana 11. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira direktora Agencije za sprečavanje korupcije.
  Kandidati za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, na predlog ministra pravde, su:
  1. Dejan Damnjanović, diplomirani pravnik iz Beograda,
  2. Dragan Sikimić, diplomirani pravnik iz Beograda,
  3. dr Kosta Sandić, doktor političkih nauka i magistar pravnik nauka iz Beograda.
  Pristupamo glasanju o predloženim kandidatima.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Dejan Damnjanović, diplomirani pravnik iz Beograda.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 29, nije glasalo – 18, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat Dragan Sikimić, diplomirani pravnik iz Beograda.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 24, nije glasalo – 164, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabere kandidat dr Kosta Sandić, doktor političkih nauka i magistar pravnik nauka iz Beograda.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – 19, nije glasalo – 172, od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za direktora Agencije za sprečavanje korupcije izabrala Dejana Damnjanovića, diplomiranog pravnika iz Beograda.
  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam direktoru Agencije za sprečavanje korupcije na izboru i poželim mu uspeh u radu.
  Prelazimo na tačke 25. i 26. dnevnog reda.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 25. i 26. dnevnog reda, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 168, protiv – dvoje, nije glasalo – 19, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 169, nije glasalo – 20, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog odluke.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 24. februara 2023. godine, u 10 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv - troje, nije glasao – 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Borislav Novaković, na sednici 24. februara 2023. godine, u 17 časova i 29 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, protiv - četiri, nije glasalo – 156, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 25. februara 2023. godine, u 11 časova i 55 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, protiv - dvoje, nije glasalo – 158, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 25. februara 2023. godine, u 19 časova i četiri minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, protiv - dvoje, nije glasalo – 158, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Janko Veselinović, na sednici 25. februara 2023. godine, u 19 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, uzdržan - jedan, nije glasao – 161, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Poštovane dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslanika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.