Prva sednica (konstitutivna), 06.02.2024.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/91-24

1. dan rada

06.02.2024

Beograd

Sednicu je otvorio: Stojan Radenović

Sednica je trajala od 10:00 do 10:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Stojan Radenović, najstariji narodni poslanik među vama.
Dozvolite mi da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije i da vam poželim uspeh u budućem radu.
Pozivam vas da saslušamo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne „Bože pravde“)
Obaveštavam vas da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika, prisustvuju predsednik Republičke izborne komisije gospodin Vladimir Dimitrijević i ostali članovi i zamenici članova Republičke izborne komisije, koje pozdravljam.
Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomažu po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.
Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu mi pomažu Srđan Smiljanić, generalni sekretar Narodne skupštine, Dragana Odović, zamenik generalnog sekretara, i najmlađi narodni poslanici: Aleksandar Đukić, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane; Nastasja Baković, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE), MARKO MILOŠEVIĆ, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, i Slavica Škrbić, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović.
Molim najmlađe narodne poslanike da zauzmu mesta za predsedavajućim stolom.
Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže Služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 216 narodnih poslanika i da, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.
Podsećam vas da je dnevni red prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine određen članom 101. Ustava Republike Srbije, članom 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4. Poslovnika Narodne skupštine.
Saglasno navedenim odredbama, dnevni red ove sednice je sledeći:
Dnevni red:
1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,
2. Izbor predsednika Narodne skupštine,
3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine,
4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine,
5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine,
6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA.
Dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (članovi 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).
Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata.
Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Narodna skupština na prvoj (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.
Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.
Na osnovu izveštaja Komisije predsedavajući na prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim poslanicima.
Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika (član 101. stav 4. Ustava Republike Srbije).
Saglasno tome i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine izaberu: Aleksandar Marković sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane, Uglješa Marković sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE i Jelena Pavlović sa Izborne liste MI – GLAS IZ NARODA, prof. dr Branislav Nestorović.
Napominjem da je, saglasno članu 5. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno da za predlog za obrazovanje komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog za obrazovanje komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 28, od ukupno – 180.
Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I.
Sada prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije.
Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze.
(Posle pauze – 10.30)