Prva sednica (konstitutivna), 18.03.2024.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/5-24-3

2. dan rada

18.03.2024

Beograd

Sednicu je otvorio: Stojan Radenović

Sednica je trajala od 11:05 do 16:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.

Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu stradalima u martovskom pogromu 2004. godine na Kosovu i Metohiji.

Neka im je večna slava.

Slava im.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 127 narodnih poslanika.

Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji, ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 214 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

Sada dajem obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika.

Obaveštavam vas da su, sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici; Radomir Lazović, Ana Ivanović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević, dr Jovan Janjić i Mitar Kovač.

Sada dajem obaveštenje o obrazovanju poslaničkih grupa.

Obaveštavam vas da su, saglasno članu 22. Poslovnika u Narodnoj skupštini obrazovane sledeće poslaničke grupe:

- Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane“, za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milenko Jovanov, a za njegovog zamenika narodni poslanik Marina Raguš;

- Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marinika Tepić, a za njenog zamenika narodni poslanik Pavle Grbović;

- Poslanička grupa NARODNI POKRET SRBIJE – NOVO LICE SRBIJE. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Miroslav Aleksić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Borislav Novaković;

- Poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Ivica Dačić, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Snežana Paunović;

- Poslanička grupa NOVI DSS, POKS - NADA.

Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Miloš Jovanović, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Vojislav Mihailović;

- Poslanička grupa ZELENO – LEVI FRONT – NE DAVIMO BEOGRAD.

Za predsednika poslaničke grupe određen je narodno poslanik Radomir Lazović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Biljana Đorđević;

Poslanička grupa – SRBIJA CENTAR – SRCE. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Zdravko Ponoš, a za njegovog zamenika narodni poslanik Stefan Janjić;

- Poslanička grupa DEMOKRATSKA STRANKA – DS. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Zoran Lutovac, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Dragana Rakić;

- Poslanička grupa MI GLAS IZ NARODA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branko Pavlović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Mitar Kovač;

- Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Stefan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Hadži Milorad Stošić;

- Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Balin Pastor, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Boris Bajić;

- Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Muamer Bačevac;

- Poslanička grupa MI GLAS IZ NARODA - prof. dr Branimir Nestorović. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branko Lukić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Jelena Pavlović;

- Poslanička grupa Dragan Marković Palma - JEDINSTVENA SRBIJA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Života Starčević;

- Poslanička grupa – EKOLOŠKI USTANAK. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Aleksandar Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Danijela Nestorović.

- Poslanička grupa – PS-NSS-USS-RS za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Đorđe Komlenski, a za njegovog zamenika narodni poslanik Marijan Rističević.

To je što se tiče broja svih poslanih grupa.

Rad nastavljamo po dnevnom redu.

Prelazimo na Drugu tačku dnevnog reda, a to je najvažnija tačka ovog nastavka sednice – Izbor predsednika Narodne skupštine.

Pre nego što pređem sa ovim tačkama koje slede, zamolio bih sve narodne poslanike, bez obzira kojoj opciji pripadaju, da se potrudimo da u svojim diskusijama i razmatranjima koristimo samo činjenice i da popravimo utisak koji je ranije možda bio steknut kod naših građana. Mislim da bi to bilo opšte zadovoljstvo da jednostavno koristeći činjenice u raspravama, doprinesemo da povećamo ugled koji možda i do sada nije bio loš, ali uvek može bolje.

Prelazimo na tu glavnu tačku, to je Tačka dva Dnevnog reda – Izbor predsednika Narodne skupštine.

(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Poslovnik! Morate dati reč.)

Obaveštavam vas da sam u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine primio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Predlog vam je dostavljen.

Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložena je narodni poslanik Ana Brnabić, izabrana sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.

Idemo dalje sa radom.

Podsećam vas da prema članu 9. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača može da obrazloži predlog.

Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine?

(Narodni poslanici opozicije negoduju.)

Znate šta, da vam kažem, uslišiću vaše molbe, međutim, mislim da je mnogo bolje da se da obrazloženjem, onda će vaša diskusija imati veću težinu, još niste ništa čuli.

(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Morate dati reč po Poslovniku.)

Znate šta, da vam kažem, sačuvajte to, prihvatiću svakome, ali da prvo čujemo.

Da li predstavnik predlagača narodni poslanik Milenko Jovanov želi da obrazloži predlog kandidata?

Evo, dajem poslaniku Aleksiću reč. Aleksiću sam dao reč.

(Marinika Tepić: Morate svima da date reč, a ne samo Aleksiću.)

Znate šta, samo da vam kažem, ako svi govorite uglas, to nema svrhe. Rekli smo na početku, dao sam reč poslaniku Aleksiću.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije
Gospodine predsedavajući, poštovani narodni poslanici, ukazao sam na povredu Poslovnika i, molim vas, dužni ste da u toku današnjeg rada se držite ovog Poslovnika, i to nije slobodna volja, nego je to dokument koji uređuje rad.

(Predsedavajući: Koji član je u pitanju?)

Ukazujem na povredu člana 101. u vezi sa članom 86.

(Predsedavajući: Obrazložite.)

Gospodine predsedavajući, vi ste nas kao narodne poslanike obavestili uredno 8. marta da će nastavak sednice, koju ste u skladu sa Poslovnikom prekinuli, biti 11. marta u 11.00 časova, a onda ste, gospodine predsedavajući, u 21.00 čas uveče u nedelju, 10. marta, poslali obaveštenje da ujutru neće biti nastavka sednice posle toga kada je predsednik države, koji je uzurpator volje naroda, uzurpator volje legitimiteta, najavio i rekao da parlament neće raditi.

Ako se zalažete za to što ste rekli, da ovaj dom bude ono što treba da bude, da bude dostojanstven, da bude pravi predstavnički dom građana Srbije, onda se tako i ponašajte. Ne možete 12 sati pre nastavka sednice da slušate…
...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
To nije povreda Poslovnika.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju.)
Samo da vas pitam, da li se slažete, nemojte uglas, rekli smo da ostavimo dobar utisak pred građanima… Čekajte da vam kažem, nije ovde reč o predsedniku države, nego je reč o izboru budućeg predsednika.
Da li vi želite da se Skupština izjasni da li je povređen Poslovnik? (Da.) Dobro, to ćemo da zapišemo, Skupština će se izjašnjavati.
Idemo dalje.
Reč ima poslanik Vladimir Orlić, isto povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane
Hvala vam, gospodine predsedavajući, ja ću da poštujem i vaše vreme i vašu ulogu. Ukazujem na član 103. Taj član predviđa da vi imate mogućnost da sankcionišete ove stvari, tako da, vi ćete u skladu sa tim članom…

(Aleksandar Jovanović: Tako je, Orliću!)

Jel se to Ćuta nadoručkovao kruševačkog rubina? Svaka čast.

Dakle, vi ćete u skladu sa tim članom imati mogućnost da ovo što rade, i sa jedne i sa druge strane, ko god da to bude radio, sankcionišete kroz vreme poslaničkih grupa.

Pozvao bih sve da samo na jednu stvar obrate pažnju, mi smo ovaj dan počeli minutom ćutanja. Jeste li već zaboravili zbog čega? Ili vas nikada nije bilo briga? Iskoristili ste prvo javljanje u ovoj sali da se obrušite na Aleksandra Vučića i da pokažete još jednom da vas je uvek bilo baš briga i za stradale Srbe na Kosovu i Metohiji i za ono što im radi Aljbin Kurti. Siguran sam da će Viola fon Kramon, Šider, Šeneh i ostali ceniti vašu današnju odluku.

Vama predlažem, gospodine Radenoviću, da pređemo da čujemo obrazloženje našeg predloga, ovima neka je na čast ovo što danas rade, dobro je da ih Srbija vidi, da je podsete zašto su bili i ostali najgori od najgorih. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Dajem reč poslaniku Jovanovu.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane
Hvala.

Prvo želim da vam se zahvalim, gospodine predsedavajući, što ste omogućili jednom delu političke scene da iskaže pijetet prema žrtvama srpskog narodna na Kosovu i Metohiji, budući da su to propustili da urade juče, budući da se niko od njih ni rečju nije osvrnuo na to da je juče bio dan pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji i što su još jednom pokazali šta im je zapravo bitno, do čega im je zapravo stalo. Dobro je što ste im to omogućili, iako oni to ni ovaj put nisu u stanju da sprovedu do kraja, iako oni to pokazuju, jednostavno nisu u stanju da ovu sednicu sprovedemo onako kako zaslužuje.

(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Morate da date reč po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Samo nešto da vas zamolim ovako, pogledajte, svi vi, većina vas može da mi bude i sin i ćerka ili unuk, budite malo… Znam da piše, ali niste u pravu, poštedite me malo. Da vam kažem, to što vi navodite, to je u mojoj svesti trivijalno.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Nije trivijalno.)
Pa kako nije trivijalno, još nije niko diskutovao o kandidatu, povrede Poslovnika.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Morate da date reč po Poslovniku.)
Daću reč, ali polako. Ja vas savetujem roditeljski da budete, ja sam strpljiv. Dozvolite poslaniku Jovanovu da iznese svoje mišljenje. Znate zašto, da vam kažem, ja i kada sam radio, odavno sam u penziji, trudio sam se da ne sankcionišem đake ako nisu disciplinovani, nego ih lepo posavetujem da budu disciplinovani, da poštuju starije, pazite.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane
Mogu li ja?

Dakle, još jednom vam se zahvaljujem, gospodine predsedavajući, što ste omogućili jednom delu političke scene da makar na vašu inicijativu pokaže pijetet prema stradalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to jako važno, iz prostog razloga što se oni toga ne bi setili ni danas, kao što se nisu setili ni juče, kao što se neće setiti ni sutra, kao što ih baš briga, uostalom, svakog dana za Kosovo i Metohiju.

Pred nama je danas predlog da se za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije izabere gospođa Ana Brnabić.

Ana Brnabić je osoba koja je 2016. godine postala član Vlade Republike Srbije, bila ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a zatim je od 2017. godine došla na čelo Vlade Republike Srbije. Od momenta izbora Ane Brnabić…

(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Povreda Poslovnika! Dajte narodnim poslanicima reč.)

Jel mogu ja da nastavim?

Ja se vama zaista izvinjavam, ali ne vodite vi sednicu. Kada jednog dana budete vodili sednicu, vi ćete odlučivati. Za sada, možete tako da vičete, skakućete, šta da vam radim.

Od momenta kada je Ana Brnabić izabrana za predsednicu Vlade Republike Srbije, traje besomučna hajka na nju, najgore moguće vređanje, koje uostalom vidimo i sada. Ovo je posledica tog vređanja koje traje evo već sedam godina a izgleda da nema namere da se prestane.

Ja nisam očekivao drugačiju reakciju od ljudi koji sede sa čovekom koji je tražio da Ana Brnabić bude silovana, citiram, "od strane Afro-amerikanca i to u rijalitiju koji će direktno da bude prenošen na televiziji". To je čovek koji je malo pre mahao, evo, on se smeje, njemu je to smešno, evo ovaj gospodin koji je ustao, to je gospodin koji je tražio silovanje Ane Brnabić od strane "obdarenog Afro-amerikanca", kraj citata. To je vaš odnos i prema ženama i to je vaš odnos prema Republici Srbiji.

Onog momenta kada je Ana Brnabić predložena za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, ni jedna kritika nije usledila na račun njenog rada, na račun onoga što su njeni rezultati, što su rezultati Vlade Republike Srbije koju je ona predvodila.

Ja ću sada citirati neke od tih reakcija na predlog da Ana Brnabić bude na čelu Skupštine Republike Srbije. Kaže ovako - da će Ana Brnabić dobiti pozornicu za razvijanje svojih užasnih sposobnosti. Kaže - žena koja je parila čukljeve ovde ispred ove Skupštine u lavoru, jer je obeležavala stradanje dece u Mladenovcu, pa je tako što je držala noge u lavoru pokazivala svoj pijetet prema žrtvama.

Kaže jedan drugi predstavnik da je Ana Brnabić neko ko unižava instituciju i sve građane Srbije. I to kaže čovek koji se ovde u ovoj instituciji, ovde u ovom domu, zaletao da se bije sa predsednikom Republike, poslanicima, koji i sad prave cirkus, itd.

Ja molim samo ako mogu kamere da pokažu, jer po prvi put imamo prilike uživo, mi smo to gledali na televiziji, da vidimo dobitnike Oskara - Oskar zato što je ukrao bulevar, Oskar zato što je pokrao Trstenik, Oskar za 619 miliona evra koja je opljačkao od naroda, Oskar za preletanje, Oskar za topljenje tenkova, Oskar za postavljanje granice između Srba i Srba, Oskar za valjanje u sopstvenoj povraćki. Ja čestitam dobitnicima Oskara ali mi se čini, budući za šta ste Oskare dobili, da je bolje da ih niste dobili.

Sada vas molim da pogledate samo kako izgleda ovaj deo sale, a pogledajte šta govore u medijima. Kaže - oni će uneti razdor, retoriku koja je nepodnošljiva, koja neće dozvoljavati opoziciji da dođe do reči. A vi vidite sada na direktnom prenosu ko ne dozvoljava da se dođe do reči, ko je taj koji unosi razdor i ko je taj koji ne dozvoljava da se radi. Vi vidite da oni sve vreme ono što rade pokušavaju da pripišu nama.

Prema tome, to su sve jasno i glasno izrečene kritike, ali ne na račun rada Ane Brnabić, nego isključivo "ad personam". Jer, kako bi najzad i mogli da kritikuju Vladu koja je postigla sjajne rezultate, koja gradi kilometre auto-puteva, koja gradi pruge, koja renovira škole, renovira bolnice, koja podiže plate, koja podiže penzije? Tu nema kritike, tu ne može da bude kritike, ali može da bude odvratnih, ličnih uvreda, jer za drugo i nisu sposobni. Jer, znate kako kažu - veliki ljudi pričaju o idejama a mali ljudi pričaju o drugim ljudima. Oni ne mogu da dobace dalje od toga. Njima je to maksimum, da nekoga ogovaraju, da o nekima govore sve najgore, da nekoga vređaju. To rade i danas. Evo, to rade i sada.

Momenat u kome Ana Brnabić dolazi, iz aplauza koji je dobila jasno je da dolazi na čelo Narodne skupštine Republike Srbije, nije ni malo jednostavan. Dakle, Srbija se nalazi….

A, to je bilo, novinari izlaze, sad mogu da sednu. Izašli su novinari i sad će da budu pristojni, jel tako? Dobro. Pohvalili su se da su dobili Oskara, sad može dalje. Dobro.

Da li sam duhovit ili ne, ne znam, ali znam da mi nije nestao bulevar.

Mada, gospodine Vučeviću, tamo kod vas u Novom Sadu se čudne stvari dešavaju, ovom nestao bulevar, onom patriotu velikom nestala toplana, ja ne znam jel vi tamo Koperfilda imate u Novom Sadu pa mahnu dva puta i nestaju stvari?

Da se vratimo na ono što je trenutak.

Dakle, momenat u kome će Ana Brnabić biti izabrana za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je izuzetno težak za državu Srbiju. Naša država se suočava sa spoljnim pritiscima, ali se suočava i sa tim da po prvi put na političkoj sceni Srbije imamo ljude koji direktno, otvoreno i neskriveno traže da se taj pritisak pojača, traže sankcije za svoju zemlju, traže da se Srbija na svaki mogući način unizi i ponizi, da se Srbija oslabi pred veoma velike izazove koji slede po pitanju Kosova i Metohije. To je zadatak ovih koji su možda od Viole fon Kramon dobili Oskara i za to.

Dakle, oni nisu kao što sam rekao, i to je tema kako smo i krenuli danas ni rečju se osvrnuli na pogrom nad srpskim narodom 2004. godine. Zašto? Pa, da ne bi naljutili one od kojih traže uslugu, da ne bi naljutili one koje vuku za rukav po Briselu u Strazburu da sutra glasaju ponovo za njihove rezolucije, da traže kažnjavanje Srbije i tako dalje, zbog toga su ćutali. Zbog toga ih je i sramota i zbog toga ne smeju da spomenu Srbe na Kosovu i Metohiji. I, da ih niste vi gospodine predsedavajući danas naterali da ustanu, ne bi ustali ni danas.

Rezolucija Evropskog parlamenta koju je donela, koju je napisala ovdašnja opozicija, a potpisali ljudi i zato vam sada govorim zašto je bitno, zašto ni reč nisu rekli o Kosovu i Metohiji i o pogromu nad srpskim narodom, pa zato što se koriste lobistima Aljbina Kutija. Ne možete da delite lobiste sa Kurtijem i da obeležavate pogrom nad srpskim narodom, ne može i jedno i drugo, ali su miliji lobisti, važniji su lobisti nego srpski narod na Kosovu i Metohiji. Važnije je da Šider, Šenak i ekipa Tonino Picula i ostali dignu ruku i glasaju za to da se Srbija kazni, kao da im je to ikada i bilo teško, ali kada nađu nekoga iz Srbije ko to traži onda im je još lakše. Dakle, jednostavnije im je to tako da rade, ali onda ne možete da istovremeno obeležavate godišnjice stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji jer će lobisti da se naljute, jer će Kurti da kaže neću onda da delim moje lobiste sa vama, moji lobisti ostaju moji, a vi tražite vaše.

Prema tome, to je razlog zašto su ćutali o Pogromu, a sa druge strane jasno je da su ovo ljudi i to je sada jako važno u kontekstu okolnosti u kojima Ana Brnabić dolazi na čelo Skupštine, koji su tražili da se poništi suverenitet Republike Srbije. Oni su tražili da stranci u Srbiji sude, da stranci u Srbiji presuđuju, i samo vas podsećam gospodine predsedavajući, da je isto to u 6. tački ultimatuma tražila Austrougarska tražila 1914. godine i da je naša vlada to odbila, a danas oni traže svojevoljno uplitanje stranaca na način na koji su to stranci nekada nametali, znači stranci su se trudili, tražili način, kako da se nametnu da oni u Srbiji odlučuju. Sada po prvi put imamo političku opciju koja poziva strance da dođu u Srbiju da odlučuju.

Jel to ono za šta su nam stari stradali? Jel to ono za šta su se borili? Jel su se borili za zemlju u koju će da dođu Šiner, Šenah, Tonino Picolo da odlučuju da li je ovako ili je onako?

Ana Brnabić će imati važan zadatak da Narodna skupština Republike Srbije ostane Narodna skupština Republike Srbije, a ne institucija kojoj će stranci da nameću zakone koje će da donesi i odluke koje će da donosi. I, te odluke neće nametati ni stranci, ali neće nametati ni oni koji hoće na volšeban način da uđu u Vladu.

Dakle, odmah da vam kažem, da vam bude jasno, da ne bude da vam niko ništa nije odgovorio pošto pričate kako vam niko ništa nije odgovorio, ta dva mandata u Vladi Republike Srbije ćete dobiti onog dana kada budete imali mandatara za sastav Vlade koji će da vam predloži da budete u toj Vladi i, pod dva, kada budete imali 126 poslanika koji će za to da glasaju. Ovde nemate 126 poslanika koji će za to da glasaju, a da li ćete moći da ih nađete to ćete sami imati prilike da vidite.

Da prevedem – privremene Vlade, prelazne Vlade i ostalih gluposti kojih ste se setili ovde biti izglasani neće, i na to slobodno možete da zaboravite.

Isto tako, ovo su ljudi koji u Srbiji stvaraju jednu takvu anatomiju mržnje koja nije viđena davno.

Nekoliko stvari ću samo da navedem, a zaključiću jučerašnjim primerom. Vidite, ovo se juče desilo u gradu u kome živimo. Dakle, u jednoj zgradi na šest stanova neki aktivisti su dolazili, čudni aktivisti, koji su ispisivali parole „Vučiću – pederu“. Na vratima…

Ali, molim vas, samo obratite pažnju na reakcije. Molim vas, samo slušajte reakcije, zato što je jako važno da ih čujete. Da čujete smejanje, da čujete nipodaštavanje, itd, jer su to ljudi koji kada oderu zanokticu zovu Brisel da se žale. To su ljudi koji kad ih neko pogleda popreko idu tri dana na njihove televizije da kmeče, kukaju i žale se kako ih je neko pogledao popreko.

Dakle, na šest vrata od šest funkcionera i članova i simpatizera SNS su ispisane ovakve parole. Policija je izvršila uviđaj i uskoro ćemo saznati ko je tu bio u pitanju i ko je to radio.

Ono što je bitno, gospodine predsedavajući, da znate, a verujem da vi to znate jer vi ste obrazovan čovek, to je da je ovo početak, jer su ovo što rade oni radili nacisti tridesetih godina prošlog veka. Na način na koji su nacisti obeležavali jevrejske radnje, jevrejske kuće, jevrejske stanove danas oni obeležavaju stanove ljudi koji podržavaju predsednika Vučića i SNS. Oni to danas rade. Ja samo upozoravam čitavu javnost, posebno nadležne organe, da ovo mora da se zaustavi. Ovo mora da se zaustavi jer posle obeležavanja radnji, stanova i kuća sledi progon, slede logori, sledi Holokaust. To je ono što je nastavak.

Dakle, i nacisti su krenuli tako što su obeležavali. I oni su krenuli tako što obeležavaju. Ovo mora da prestane.

Oni se hvale mržnjom, oni se hvale time kako sprovode građanska hapšenja. Sad zamislite da mi sprovedemo građansko hapšenje i njih. To se, naravno, neće desiti, ali zamislite da 700.000 članova SNS dođe i građanski uhapsi ove sa ove strane kakvo bi to…

(Aleksandar Jovanović: Milojko, ološu jedan, kako te nije sramota.)

Samo molim, ja znam da ima ljudi čiji intelektualni razvoj ne dobacuje dotle da mogu da zapamte ime osobe i jako im je duhovito da umesto Milenko kažu Milojko i to im je jako duhovito. Ako može neko da mu pomogne, samo. Ako može neko da mu pomogne, nije mu dobro od jutros, skakuće tu. Pogledajte.

Evo, pogledajte.

Dajte, gospodine sekretaru, jel radi ambulanta? Dajte, neka dođe neko neka pogleda to. Nije im dobro.

Evo, vidite ponovo.

Dobro, evo. Jel to dobacivanje? „Ološu“, to je taj govor, to nije govor mržnje, jel tako? To je taj divni govor koji je…

Ne, nisam rekao fašisti, nacisti. Tu podrazumevam…

Da si nešto znao, da si nešto učio…

Nacisti, neonacisti. Neonacisti.

Razumeo si? Odlično.

Drago mi je da ste razumeli. Uvek mi je drago kada pomognem nekome neukom da nešto novo nauči. A, razliku između fašista i nacista možete naći na „Vikipediji“. Ukucajte, pa će vam izaći. Mrzi me da vam pričam jer nisam siguran da biste razumeli.

Ovo su ljudi koji sprovode nasilje na ulici, koji proganjaju ljude koji rade kampanju od vrata do vrata i kažu – ne možete da radite kampanju od vrata do vrata jer je to uznemiravanje građana, a onda pogledate njihovu kampanju od vrata do vrata.

Njihova kampanja od vrata do vrata podrazumeva obeležavanje kuća i stanova u kojima žive ljudi koji podržavaju SNS. To je njihova kampanja od vrata do vrata. Sledeća kampanja od vrata do vrata će, verovatno, biti odvođenje negde u nepoznatom pravcu članova i simpatizera, ali to, da vam odmah kažem, taj film nećete gledati.

Samo vas molim – prestanite da vodite zemlju u građanski rat, jer ako mislite…

Ne znam da li vi to radite svesno ili nesvesno, ali vam kažem da se neće desiti to da vi, vas nekoliko, dovlači na stotine i hiljade članova SNS da se iživljavate, itd. Taj film nećete gledati. To se neće desiti.

Dobro, ja sam vas upozorio, vi vidite kako ćete. Moje je da vam kažem.

Ovo su ljudi koji su sprovodili nasilje u Skupštini, koji su napali predsednika Republike, sećate se skidanja kravate i batrganja ovde po delu sale. Ovo su ljudi koji su brutalno vređali Anu Brnabić svaki put kad je bila u sali. Ovo su ljudi koji su se tri puta zaletali ovde da se biju sa poslanicima SNS, tri puta. Ovo su ljudi koji su pretili šamaranjem u ovoj zgradi. Ali, šta je ono što je bitno u celoj toj priči?

Evo, sad ću da ti kažem.

Bitno je to da su oni za to svoje ludovanje, da su za svoje nasilje uvek imali medijsku podršku. Oni su svaki put za to bili nagrađeni. Oni su među sobom pričali kako kad tako nešto uradiš obavezno ideš u neku od njihovih emisija. To je cela priča. Kako? Pa, tako što lepo dođete u restoran, pa pričate međusobno, pa se čuje.

Hvala.

Nemojte, molim vas samo, da patite od viška mišljenja o sopstvenoj važnosti da vas neko sluša i prisluškuje. Nema niko vremena da se bavi vašim glupostima.

(Aleksandar Jovanović: Šta se desilo sa onim Milojkom, ti si glup, nisi više onaj Milojko…)

Šta da radim?

Ali, zato si ti i dalje si ti isti Ćuta. Flajka vinjaka od 8 časova ujutru i idemo da pravimo haos u Skupštini. Jel tako? Isti, uvek isti Ćuta. Uvek isti Ćuta, bez „Rubina“ nigde. Jel tako?

(Aleksandar Jovanović: Tako je, Milojko!)

Ponovo molim ako ima neko da pomogne ovom ubogom čoveku, koji je došao na intelektualni razvoj, da ne može da zapamti ime i koji smatra…

Šta je uvreda? Šta je uvreda? Da li je činjenica da ne može da ponovi ime? Činjenica. Da li je činjenica da dve godine sedimo u sali zajedno? Činjenica. Da li je činjenica da za dve godine njegov mozak nije mogao da procesuira jedno ime, da procesira to i da kaže- ej, ovaj čovek se zove ovako, ovaj se zove ovako. Jel vidite da ne može? Ne ume čovek, ne može da dobaci. Sprženo. Ne znam šta je.

Ovo sada što govorim je očigledno anti reklama za vinjak, ali očigledno da čovek ima nekih problema.

Dakle, sve su ovo ljudi koji su za to divljanje dobili podršku svojih medija, medija koji su se pretvorili u fabriku mržnje, koji svakoga dana šire mržnju prema predsedniku Vučiću, prema njegovoj porodici, prema svakom članu SNS, bukvalno prema svakom, gde je napad na aktiviste SNS razlog za sprdnju, za šalu itd. ali zato kada neko od njih doživi nešto, to je nešto strašnije, zbog toga mora Savet bezbednosti UN da zaseda itd.

Dakle, u takvom društvu i u takvim okolnostima Ana Brnabić mora da sačuva i dostojanstvo ovog parlamenta i da odgovori na sve izazove koje ima.

To što arlaučete, ne treba da radite jer vam je Ana Brnabić na sve najgore moguće uvrede odgovorila tako što je rekla da će morati da razgovara sa opozicijom i da će morati da se nađe način kako će funkcionisati parlament.

To što vi unapred znate šta će da se desi, to je vaša stvar. Ja vam kažem, na vaše uvrede, najgore lične uvrede, najgore koje se tiče i nje i njenog seksualnog opredeljenja i svega ostalog, vi ste dobili odgovor koji kaže da sa tim ljudima treba da se razgovara. Da nije ništa drugo uradila do sada, time je zavredila da dobije podršku da bude predsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

(Aleksandar Jovanović: Jel ima još?)

Naravno da ima.

Opet molim nekoga da pomogne gospodinu čiji mozak nije u stanju da procesira ime da mu se pomogne. Neka mu neko napiše kako se to izgovara. Ja ne znam kako to drugačije da se izvede.

Na samom kraju…

Mogu ja još ako vam se sviđa.

Dobro, pošto su tražili još. Dakle, u okolnostima kada imate spoljni pritisak od strane ljudi koji žele da oslabe Srbiju, koji žele da Srbija ne bude samostalna u donošenju svojih odluka, kada imate okolnosti o kojima se više govori o trećem svetskom ratu, nego o četvrtoj industrijskoj revoluciji, kada imate situaciju da danas zaista sa svih strana sveta, bilo da se dolazi sa zapada ili sa istoka se govori o tome da smo na pragu jednog velikog sukoba kakav svet i istorija ne pamti, kada u istim takvim okolnostima imate ljude koji unutar Srbije prave haos, koji unutar Srbije stvaraju mržnju, koji unutar Srbije pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i neznanje, jer zašto mi trpimo sve ovo, zašto su građani Srbije taoci ovih ljudi koji jednostavno izazivaju mržnju, haos i nasilje? Zato što je alternativa da se priča o tome kako se vređa Ana Brnabić ili predsednik Vučić, da se priča o njihovoj odgovornosti, da su oni opozicija koja nikad veću podršku nije imala u istoriji ove zemlje spolja, da su oni opozicija koja nikad veću podršku u istoriji nije imala u medijskom smislu, da imaju ogroman novac, da raspolažu ogromnim resursima, i da im sve to nije bilo dovoljno proteklih 12 godina da pobede ni na izborima za savet mesne zajednice, a kamoli za nešto više. E, da ne bismo pričali o tome kako su nesposobni, da ne bismo pričali o tome kako ne smeju svojim imenom da izađu na listu, da ne bismo pričali o tome kako se kriju, da ne bismo pričali o tome kako nisu u stanju da ispune jedan jedini zadatak koji su sami pred sebe postavili, a podsetiću koji su to zadaci bili, ovde su govorili - pobedićemo u Beogradu. Nisu pobedili. „U Skupštini Srbije ćemo svesti Srpsku naprednu stranku na ispod 80 mandata“, a mi dobili više mandata nego što smo imali. I, šta ćemo sad? E sad ćemo da kukamo da smo pokradeni. Sad ćemo taktiku Srećka Šojića, da kukamo. Imali su i štrajk glađu. Imaju sada i da su pokradeni.

Dakle, vi imate sada u realnosti preslikavanje nečega što je neko osmislio kao komediju i parodiju na politički život. Oni su to sproveli u realnost. E da se ne bi pričalo o tome kako su nesposobni, da se ne bi pričalo o tome kako nisu u stanju da naprave jedan mesni odbor a ne ozbiljnu političku stranku, da ne bi pričali o tome da se međusobno mrze više nego što mrze nas, ali ne smeju to baš javno da kažu, mi danas moramo da pričamo o haosu koji oni prave u društvu u situaciji kada je Srbiji važno da bude stabilna, da bude snažna, da bude ujedinjena, jer su izazovi koji su pred nama takvi da samo snažni, stabilni i ujedinjeni sa njima možemo da se suočimo.

Koja je tu njihova uloga, to će jednoga dana istorija da kaže. Meni je apsolutno jasno i ne treba niko da mi govori. Apsolutno je jasno u kom pravcu oni rade i šta im je cilj.

Ono što ćemo mi raditi to je da im ne dozvolimo da dovedu do onoga do čega su krenuli, a to je da nećemo im dozvoliti da podele u društvu koje prave se završe time da u Srbiji imaju građanski rat.

Mi ćemo biti ta strana koja će da kaže da nam je Srbija važnija od svega. Istrpećemo njihovo ludilo koje se nadamo jednog dana da će da prođe. Istrpećemo njihovu mržnju. Istrpećemo njihove napade zato što smatramo da je stabilnost Srbije iznad svakog našeg ličnog interesa i to nam je zadatak, toga smo svesni i to ćemo pokazati. Ana Brnabić je rođena 1975. godine u Beogradu. Poseduje master diplomu Univerziteta Hal iz Velike Britanije i više od deset godina rada u međunarodnim organizacijama stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnom sektoru u Srbiji.

U avgustu 2016. godine izabrana je za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije i tu funkciju obavljala do izbora za predsednicu Vlade.

Kao ministarka državne uprave i lokalne samouprave posebno je radila na reformi javne uprave kroz uvođenje elektronske uprave u Srbiji kako bi država postala istinski servis građana. Uvođenje elektronske uprave u Srbiji značilo je i mnogo efikasniju i transparentniju upravu, kao i alat za odlučnu i praktičnu borbu protiv korupcije.

Neki od najznačajnijih projekata koje je realizovala u ovom segmentu tokom svog mandata jesu projekat eBeba, „Bebo, dobrodošla na svet“, automatska razmena podataka između organa i javne uprave, zahvaljujući kojoj se danas rutinski razmenjuju podaci između svih organa uprave umesto da građani sami skupljaju i nose od šaltera do šaltera.

Dakle, Ana Brnabić je ta koja je sa svojim timom izbacila onu priču – fali ti jedan papi. To građani Srbi je treba da znaju. Dakle, danas kada odete na šalter, sve dobijete na jednom mestu.

Znam da je vama to smešno, jer je vama to bilo nedokučivo da rešite, ali, evo, zahvaljujući Ani Brnabić i to je rešeno, kao i neke druge stvari koje ste upropastili, pa smo mi rešavali.

Dakle, kao predsednica Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije u svakodnevnim konsultacijama sa IT industrijom Srbije, startap inovacionim kompanijama razvila je akcioni plan i krenula u njegovu brzu primenu.

Srbija je danas zemlja sa četiri naučno-tehnološka parka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Čačku. Ovi koji ahahauču i urlaju su ostavili ukupno nula. Znači, kada sve saberemo – nula, što sve doprinosi tome da je IT sektor najperspektivniji i najbrže rastući. Dosegao je učešće od 6% u BDP-u, što jasno govori da zahvaljujući radu Ane Brnabić danas Srbija hvata i drži korak sa onim što se zove četvrta industrijska revolucija.

Nažalost, mi smo, zahvaljujući sankcijama međunarodne zajednice, zahvaljujući bombardovanju i zahvaljujući divljačkoj privatizaciji, propustili mnoge vozove kada je u pitanju razvoj naše civilizacije, našeg veka, ali u ovom segmentu koji je danas najvažniji i najbrže razvijajući, Srbija i te kako drži korak upravo zahvaljujući radu Ane Branabić. Taj rad na inovacijama je zapravo obeležje onoga što je ona radila u prethodnom periodu.

Ako bi od svega što je radila trebali da izvučemo jedan segment koji je onako karakterističan i koji je diferencija specifika u odnosu na sve ostalo, to je ta modernizacija, to je IT sektor i to je sve ono što je budućnost ove zemlje, za šta drugi, kao što vidite, nemaju nikakvo razumevanje. Njima je to smešno, ali šta ćete kada imate ljude koji nisu u stanju da zapamte jedno ime, a šta je za njih tek onda IT sektor i informatičko društvo?

Članica je grupe „Novi lideri za Evropu“ Svetskog ekonomskog foruma i Savetodavnog odbora World Minds, koji okuplja najvažnije svetske inovatore iz svih oblasti. U Savetodavnom odboru ove organizacije, između ostalih, je i Frederik De Klerk, predsednik Južnoafričke Republike u periodu od 1989. do 1994. godine.

Pre izbora u Vladu Republike Srbije, bila je direktorka kompanije „Kontinental Vings Srbija“, predsednik Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj NALED i član…

(Borislav Novaković: Nikola Petrović je tražio milion evra od Kontinentala za vetro-parkove. Tu sedi zato što je prećutala jednu od najvećih afera…)

Sekretaru, ja vas molim ponovo dajte te medicinare, molim vas. Pozlilo je čoveku.
...
Srpska napredna stranka

Stojan Radenović

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poslaniče, dogovorili smo se na početku da koristimo činjenice, a ne paušalne ocene.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane
Ja verujem da bi gospodin Novaković voleo da ovde piše i da je ukrala Bulevar, ali nije. To je uradio on. Tako da, tu u tom smislu, zaista, tu referencu ovde niko nema i još jednu referencu nema, za razliku od vas, to je da ne zna kako izgleda sa one strane brave. E, tu referencu takođe vi imate, tako da tu referencu da ste ukrali Bulevar i referencu da ste bili sa one strane brave imate samo vi. To je vaša diferencija specifika, to je vaša diferencija specifika, gospodine Novakoviću i to niko drugi u sali nema, mada ima mnogo lopova tu oko vas, ali vi ste jedini bili toliko neinteligentni da vas uhvate, izgleda.

Nego, kažu da su ti vaši pokazali prstom na vas, a onda ih vi ucenjivali da vas kako god znaju i umeju vade odatle, jer je jako nezgodno kad se čuje škljoc, inače ćete da opevate svašta, pa ste onda na volšeban način došli do sudije za prekršaje i izbegli krivični sud, ali dobro. Doći će vreme jednog dana, pa ćemo videti šta i kako.

Učestvovala je u osnivanju NALED i PEXIM fondacije. Član je Upravnog odbora neprofitne organizacije PEXIM, Univerziteta „Kembridž“, pod uslovom da se vrati u svoju zemlju i pomogne njen razvoj i reformu. Bila je angažovana u različitim američkim konsultantskim firmama koje su u Srbiji realizovale projekte finansirane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj. Bila je zamenica direktora Projekta za razvoj i konkurentnost Srbije, ekspertkinja na Programu reforme lokalne samouprave u Srbiji i viša koordinatorka Programa za ekonomski razvoj opštine. Dobitnica je brojnih priznanja za razvojne projekte na kojima je radila promociju društvenog odgovora i poslovanju i tolerancije.

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 28. oktobra 2020. godine izabrana je po drugi put za predsednicu Vlade Srbije. Mandat u tom sazivu Vlade traje do 26. oktobra 2022. godine, kada je po treći put izabrana za predsednicu Vlade.

Dakle, ovo je biografija Ane Brnabić. Uz sve ovo što sam rekao i uz posebno, evo, pošto žele još jednom da ponovim, okolnosti u kojima biramo Anu Brnabić, gde imamo spoljni pritisak na našu zemlju, koji se vrši permanentno zbog Kosova i Metohije, zbog toga što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, zbog toga što se vodi politika predsednika Vučića koja znači samostalnu, slobodnu i suverenu Srbiju, koja sama donosi svoje odluke, zbog toga su ti pritisci i imamo unutar zemlje ljude koji traže da se ti pritisci pojačaju, da se Srbija dodatno oslabi, jer oni u propasti Srbije vide svoju šansu.

Mislim da tako nešto nismo imali u istoriji ove zemlje. Nikoga tako otvoreno nismo imali da tako radi na podrivanju stabilnosti i suverenosti sopstvene države, kao ovi ljudi, nikada nismo imali ljude koji su delili albanske lobiste, Kurtijeve lobiste, dakle, da prepodne rade za Kurtija, a popodne za njih, pa sutradan zamene smene, to nikada ova zemlja nije zabeležila. I u takvim okolnostima, u okolnostima u kojima oni svaki dan vrše nasilje na ovaj ili onaj način, promovišu nasilje, podržavaju nasilje, da su svoju koaliciju od „Srbija protiv nasilja“ preimenovali valjda u „nasilje protiv Srbije“, dakle, sve to da bi zabašurili i sakrili sopstvenu nesposobnost, sopstveno neznanje, odsustvo političkog talenta, sopstvenu lenjost da se bave strankom.

Pazite vi ovo, oni se nama rugaju što mi idemo u kampanju od vrata do vrata, jer oni smatraju da je kampanja kad dođeš u kafić u centru Beograda, staviš onu plastičnu kašičicu u usta i napišeš tvit, to je kampanja. Onda posle kad ne dobiju glasove – e, nama se desilo ovo, nama se desilo ono. Ne, ništa vam se nije desilo, vi ste neradnici, nenaviknuti da radite. Ne razgovarate sa ljudima, ne razgovarate sa narodom.

Drugo, narod vas se odlično seća bilo kao čelnike grada Beograda, koji ste ojadili i opljačkali, bilo kao pokrajinske sekretare koji su pljačkali i krali, bilo kao lokalne predsednike opština koji su pljačkali i krali, bilo kao direktore Zavoda za izgradnju grada, koji su pljačkali i krali. Znaju vas ljudi, gledaju vas kao Alibabu i 40 razbojnika i zato ne glasaju za vas.

Ali, u takvim teškim okolnostima uvereni smo da je upravo Ana Brnabić neko ko može da se izbori i da sačuva integritet ove Skupštine, da je sačuva da bude na braniku onoga što je najvažnije u ovom trenutku, a to je volja naroda i politika koju je narod izabrao. To je politika predsednika Vučića, to je politika samostalne i slobodne Srbije. Živela Srbija!