Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Dalibor Radičević

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman i na član 3. Predloga zakona, sa ciljem da dodatno definišem zakon, kao i da ukažem na važnost da se konstantnom brigom i ulaganjem u zdravstvo podigne nivo zdravstvenih ustanova na viši nivo.

Da bi to i ostvarili, neophodno je da se u osavremenjavanje, pored Ministarstva, uključe i lokalne samouprave. Imajući u vidu da su domovi zdravlja u nadležnosti lokalnih samouprava, samo dobrom saradnjom sa Ministarstvom zdravlja moguće je obezbediti dobre uslove za rad lekara, kao i dobre uslove za lečenje pacijenata. Prvi uslov koji treba ispuniti je da domovi zdravlja izgledaju pristojno, da prostorije ispunjavaju standarde koji su propisani. Da su lokalne samouprave prepoznale probleme koje imaju domovi zdravlja potvrđuje i činjenica da se konstantno ulaže u domove zdravlja po Srbiji.

Lokalna samouprava u Aleksincu trenutno finansira kompletnu rekonstrukciju prostorija Doma zdravlja u Žitkovcu, što podrazumeva zamenu stare i dotrajale stolarije novom PVC stolarijom, zamenu krovnog pokrivača, kompletnu izolaciju fasade i plafona, zamenu kompletnih instalacija. Vrednost radova je nešto viša od osam miliona dinara. Samo ovakvim investicijama moguće je obezbediti preduslove za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u prethodnim obraćanjima ukazivao sam na potrebu da se nivo zdravstvenih usluga podigne na viši nivo, da se nerešavanje ovog problema radi, čuli smo u toku rasprave. Čuli smo da se ulaže u zgrade, bolnice i domova zdravlja, da se ulaže u stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika. Moram napomenuti da se u prethodnom periodu mnogo ulagalo u opremu i osnovna sredstva za rad medicinskog osoblja.

Lokalna samouprava u Aleksincu je u primarnu zaštitu dosta ulagala u prethodnom periodu i u planu je da se sa tom praksom nastavi u budućnosti. Obezbeđena su sredstva i kupljena su tri vozila za prevoz pacijenata na dijalizu. Kupljen je novi ultra zvuk, kupljen je novi autoklav, još mnogo toga, a još bitnije to što su izmireni svi dugovi koji su nasleđeni iz prethodnog perioda i konačno dom zdravlja nema nikakvih dugovanja.

Iz svega navedenog vidimo da se ozbiljno radi u oblasti zdravstva, a kao rezultat imamo i ove zakone koji su pred nama. U Danu za glasanje podržaću sve predloge zakona, a pozivam i svoje kolege da to isto učine. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona sa željom da dodatno preciziram zakon i da ukažem na potrebu da se zdravstvo unapredi. Mnogo je vremena prošlo da se u zdravstvo nije ulagalo gotovo ništa. Zgrade su oronule, dotrajala oprema, davno prevaziđena.

Na moje veliko zadovoljstvo moram da pohvalim ministra i njegove saradnike, uvideli su problem i krenuli da ga rešavaju i to prilično uspešno. To mogu da objasnim i na primeru iz Aleksinca.

Opšta bolnica u Aleksincu je dobila novo porodilište davne 1976. godine. Trebalo je da prođe 43 godine pa da porodilište ponovo bude u potpunosti funkcionalno. U periodu od 1976. godine do danas gotovo da se nije uopšte ulagalo u zaradu i opremu. Bilo koja ozbiljnija intervencija nije se radila u Aleksincu, već su pacijentkinje transportovane na Niš i to ne zato što u Aleksincu nismo imali stručne kadrove, naprotiv, imamo izvanredne lekare, već zato što nisu imali osnovne uslove za rad.

Sada kada je uloženo oko 55 miliona dinara, mogu da kažem da su stvoreni mnogo komforniji uslovi za porođaj i oporavak, što do sada nije bio slučaj.

Svaka soba ima svoje kupatilo, kupljeni su novi aparati i konačno porodilje u Aleksincu imaju sve uslove za normalan porođaj a i lekari normalne uslove za rad.

Na ovaj način su se uslovi u našim porodilištima približili standardima koje imaju razvijene zemlje. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podneo sam amandman i na član 2. Predloga zakona sa ciljem da dodatno definišem Predlog zakona, kao i da ukažem na važnost da se zdravstvo unapredi.

U zdravstvo mora konstantno da se ulaže zbog stalnog napredovanja medicine. Mora da se neguju kadrovi i da se upućuju na specijalizaciju, kako bi se lekari usavršavali i kako bi imali specijaliste iz različitih oblasti.

Dobro nam je poznato da lekara specijalistu ne možemo dobiti preko noći. Od trenutka početka specijalizacije, do trenutka kada lekar završi specijalizaciju prođe od četiri do šest godina. Po informacijama koje imam, od direktora doma zdravlja u Aleksincu, podeljeno je sedam specijalizacija koje je Ministarstvo zdravlja sa vama ministre na čelu odobrilo pre par godina. Moram da naglasim da ste vi odobrili prve specijalizacije u Aleksincu posle mnogo godina.

To govori da se na zdravstvo i na stručne kadrove nije mislilo uopšte u periodu DOS-ovske vlasti. Trebalo je da na čelu ministarstva dođe neko ko će domaćinski da brine o potrebama domova zdravlja i bolnica, u pogledu stručnih kadrova, da ne dođemo u situaciju da imamo domove zdravlja i bolnice, a da nemamo specijaliste koji će da rade.

Zato, još jednom pohvaljujem Ministarstvo i vas ministre Lončar i molim vas da i ubuduće odobravate nove specijalizacije koje su nam neophodne, pogotovo za opštu bolnicu u Aleksincu. Hvala.
Zahvaljujem.

Podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi sa ciljem da se dodatno definiše zakon. Saradnja lokalne samouprave sa ministarstvom je dobra, ali ću naglasiti ministru da je sada Aleksincu neophodna pomoć.

Naime, u noći između 14. i 15. juna 11 sela na teritorije opštine je poplavljeno. Uništeni su putevi, oštećeni mostovi, poplavljene su kuće i pomoćne zgrade. Ekipe preduzeća iz Aleksinca su na terenu. Pokušava se na svaki način da se život u ovih 11 sela normalizuje, ali kapaciteti lokalne samouprave su ograničeni i šteta je naneta prevazilazi mogućnosti aleksinačke lokalne samouprave. Zato je neophodna pomoć države da otklone posledice nevremena.

Ne možemo kriviti nikoga za štetu koja je naneta. Reka Turija ili bolje reči potok i mali bujični potok koji preko leta presuši, ali količina padavina koja je bila je tolika da ništa nije moglo sprečiti poplavu. Potrebno je naglasiti da se u nevolji pokazuje ko je kakav čovek. Godine 2014. iako je i sam Aleksinac bio poplavljen, uputili smo pomoć opštini Paraćin. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Aleksinca sa jakim pumpama, sa hranom i vodom o trošku opštine Aleksinac je nedelju dana pružalo pomoć građanima Paraćina. Danas kada je nama potrebna pomoć nema čak ni telefonskog poziva od strane Paunovića, predsednika opštine Paraćin, a kamo li da se pomogne u raščišćavanju terena i sanacije od posledica poplava. Hvala.
Zahvaljujem predsednice.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, podneo sam amandman na član 1, sa željom da dodatno preciziram Predlog zakona, a ujedno i da ukažem na važnost i da se posebna pažnja skrene na industrijalizaciju i na industrijsku proizvodnju.

U svojim ranijim izlaganjima već sam ukazivao na značaj industrijske proizvodnje i na stvaranje novih vrednosti. Koliko je bitno da imamo stabilnu i jaku industrijsku proizvodnju vidimo u nastojanju Vlade Republike Srbije i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da dovede što veći broj stranih kompanija u našu zemlju.

Moj Aleksinac, posle fenomenalne vladavine od 2000. godine ostao je bez 40 manjih ili većih preduzeća. Oko tri hiljade radnika je ostalo na ulici, bez nade, bez isplaćenih zarada, bez uplaćenog penzijsko-invalidskog osiguranja, gotovo bez mogućnosti da se preživi.

Danas situacija nije idealna, ali je daleko bolja nego što je bila. Preduzeće „Gramer sistem“ upošljava oko 1.600 radnika i znatno je smanjen broj nezaposlenih, što u velikoj meri utiče na razvoj Aleksinca i bolji život građana.

Otvorena je hladnjača „Monikom“ i to je jedna od najmodernijih hladnjača u Srbiji. Renoviran je motel koji je bio totalno ruiniran.

Sve ovo su dobri primeri saradnje lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije, jer je samo sa dobrom saradnjom i moguće unaprediti i stvoriti bolje uslove za život građana. Hvala.
Zahvaljujem, predsednice.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu sa ciljem da se dodatno precizira Predlog zakona.

O tome kako radi Narodna banka Srbije i kako radi Vlada Republike Srbije ne moramo mnogo govoriti. Rezultati rada su vidljivi i o njima je guverner, gospođa Tabaković, već govorila u toku rasprave u načelu.

Dovoljno je da pogledamo kako se kreće kurs dinara i kolike su devizne rezerve, pa će i najvećem laiku biti jasno da se vodi jedna odgovorna politika, a kao rezultat takve odgovorne politike, vidimo da se procenat nezaposlenih smanjuje i da je trenutno oko 12%. Pre samo par godina je bio više od 26%. To ne bi bilo moguće da nije bilo direktnih stranih investicija u našoj zemlji.

Svedoci smo da u Srbiji se stvari menjaju i da investitori otvaraju pogone svojih fabrika, i to nikako ne bi bilo moguće bez stabilnog kursa dinara koji direktno utiče na izvoz, pogotovo ako znamo da sve strane kompanije celokupnu proizvodnju namenjuju svom izvozu. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Cilj amandmana je da se uskladi ovaj predlog zakona sa drugim propisima i da se obezbedi razvoj Srbije, a toga nema bez kontinuirane i stabilne industrijske proizvodnje.

Moram da pohvalim rad guvernerke, gospođe Tabaković, jer svojim aktivnostima u Saradnji sa Vladom Republike Srbije obezbeđuje da imamo stabilan kurs dinara.

Sve je veći broj mladih bračnih parova koji uzimaju kredite za kupovinu stanova. Krediti su postali prihvatljivi i dostupni zato što su kamate znatno snižene, a to nikako ne bi bilo moguće bez stabilne valute.

Još jedan uslov za dobijanje kredita ispunjen je zahvaljujući odgovornoj i domaćinskoj politici Vlade Republike Srbije i NBS. Svojim radom oni su stvorili povoljne uslove za dolazak stranih investitora.

Svojim dolaskom u Srbiju, unapredili su industrijsku proizvodnju i omogućili da na hiljade mladih ljudi dobije posao i da na taj način obezbedi sebi osnovne uslove za normalan život, a to podrazumeva i rešavanje stambenog pitanja.

Smanjenjem stope nezaposlenosti, smanjuje se i broj korisnika socijalne pomoći, povećava se kupovna moć stanovništva, a država od svega toga ima koristi, jer se povećava naplata poreza i priliv sredstava u budžet Republike Srbije. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Cilj mog amandmana je da se dodatno definiše zakon, kao i da se stavi i poseban akcenat na industrijalizaciju, kao i na industrijsku proizvodnju.

Bez stvaranja nove vrednosti nije moguć opstanak jednog društva i države u celini. To bivša vlast nije želela da shvati, jer im je bilo bitnije kako da dodatno unište već posrnulu industrijsku proizvodnju sa jasnim ciljem da se obezvrede preduzeća i da ih tako obezvređene otkupe bud zašto, pri tom vodeći računa samo o ličnim interesima.

Ostavili su iza sebe pustoš i hiljade radnika, ne samo bez posla, već i bez zarade, bez uplaćenog penzijskog osiguranja, tako da su posledice njihove vlasti vidljive i danas.

Ovim predlogom zakona postižu se dva efekta, i to da je da unapređuje rad banaka korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija, uz apsolutnu zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Druga prednost koju donosi ovaj predlog zakona je da se olakšava i ubrzava korišćenje finansijskih usluga i privrednika i fizičkih lica, što u velikoj meri doprinosi lakšem poslovanju, a pri tom bezbednost korisnika finansijskih usluga bude na izuzetno visokom nivou. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandman na član 4. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ima za cilj dodatno preciziranje predloženog zakona.

Da bi se izgradilo 1.578 stanova, koliko je predviđeno da se izgradi u prvoj fazi, potrebno je uložiti 64,35 miliona evra. Planirano je da to budu stanovi od 32 m2 za garsonjere do 92 m2 za četvorosobne stanove. Da bi država uložila ovaj novac potrebno je da nam privreda radi i da nam BDP bude konstantno u porastu. Ako posmatramo rezultate u prvom tromesečju ove godine, sve nam ukazuje da smo na dobrom putu, jer je BDP dostigao 4,5%.

Prvi objekti u prvoj fazi će se graditi u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Vranju, Beogradu i u Novom Sadu. Iz ovoga vidimo da se vodilo računa o tome da se ti stanovi raspodele po čitavoj teritoriji Republike Srbije. Cena ovih stanova za pripadnike službi bezbednosti iznosi do 500 evra po metru kvadratnom što je više nego povoljna cena bez obzira koja je lokacija u pitanju.

Komentari koje smo mogli da čujemo se svode na to da nema ništa od stanova za pripadnike službi bezbednosti. Međutim, SNS u prethodnom periodu je pokazala da svoja obećanja ispunjava. Zato pozivam sve kolege da u danu za glasanje daju podršku ovom zakonu. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandmanom na član 2. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, želim da dodatno definišem kvalitetan predlog zakona.

Dobrobit koja će da se ostvari primenom predloženog zakona je višestruka. Prvo i osnovno je to da će pripadnici vojske i policije rešiti svoje goruće, egzistencijalno, stambeno pitanje i moći će da svoje profesionalne dužnosti obavljaju rasterećenije jer imaju jednu privatnu brigu manje, koja svakako može da opterećuje čoveka.

Druga bitna stavka koja će indirektno pokrenuti primena ovog zakona je definitivno pokretanje domaće građevinske industrije, a to podrazumeva čitav lanac. Proizvodnja građevinskog materijala je jedna od njih. Da bi se sagradila jedna stambena zgrada, potrebno je utrošiti veliku količinu materijala. Da bi taj materijal proizveli, potrebno je pokrenuti betonske baze i to ne možemo učiniti bez mašinske proizvodnje.

Broj ljudi koji se angažuju u procesu izgradnje stanova je ogroman. Zato ovaj zakon ne samo da će omogućiti da oko 1600 pripadnika snaga bezbednosti reši svoj stambeni status, već će omogućiti da daleko veći broj ljudi se radno angažuje i da svojim radom obezbedi egzistenciju i bolji život za sebe, kao i za članove svoje porodice. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandman na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ima za cilj da dodatno precizira Predlog zakona. Imajući u vidu to da posao koji obavljaju pripadnici službi bezbednosti je vrlo specifičan, potrebno je da im se obezbede osnovni egzistencionalni uslovi. Samo rasterećeni od svakodnevnih briga pripadnici službi bezbednosti mogu profesionalno da obavljaju svoj posao, a koliko je bitno da nam je bezbednost zemlje i građana na visokom nivou, uopšte ne treba ni komentarisati.

Svi smo svesni da je u prethodnom periodu veliki broj stranih investitora došao u našu zemlju. NJihov značaj se ogleda u tome da su sa kapitalom koji su doneli pokrenuli i industrijsku proizvodnju i na taj način je uposlen veliki broj radnika.

Stopa nezaposlenosti trenutno iznosi oko 12%. I dalje je visoka, ali ako pogledamo da je to do pre pet godina bilo znatno iznad 20%, onda vidimo koliko su nam bitne strane investicije.

Potrebno je napomenuti i to da se očekuje da do kraja 2018. godine ovaj procenat padne na ispod 10%. Sve ovo ne bi bilo moguće da bezbednost zemlje nije na ovom nivou na kome je sada.

Strani investitori sigurno ne bi ulagali svoj kapital u našu zemlju da smo visoko rizična zemlja, a bez direktnih stranih ulaganja ni industrija u Srbiji ne bi zabeležila ovakve rezultate kao što je to danas. Hvala vam.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandmanom na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti želim da dodatno preciziram Predlog zakona.

Sam zakon je trebalo doneti i ranije. Vojska Srbije, kao i njeni pripadnici su u jednom periodu bili u vrlo nezavidnoj situaciji. O rešavanju stambenog pitanja nisu mogli pripadnici snaga bezbednosti ni razmišljati, jer im je bila ugrožena egzistencija.

Uniforme koje su imali su bile u fazi raspadanja a materijalni status takav da su mnogi napustili Vojsku. Danas je situacija mnogo bolja. Nije idealna, ali se stvari u mnogim segmentima ili popravljaju ili su već popravljene. Svaki pripadnik Vojske ima dva kompleta uniforme. Plate su povećane za 10%, a već se razmišlja i o novom povećanju.

Ovim zakonom stvaraju se uslovi da se izgrade novi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, koji će biti znatno jeftiniji od tržišne vrednosti i na taj način će se rešiti egzistencijalno pitanje onih ljudi kojima je glavno zanimanje bezbednost zemlje i nas građana. Da bi svoj posao mogli da obavljaju profesionalno, potrebno je da imaju osnovne uslove za život i rad, a to im se ovim zakonom i omogućava. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, u današnjem izlaganju govoriću o Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti i Predloga zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Pokušaću da ne ponavljam sve ono što su kolege prethodno već iznele. Pred nama su dobra i kvalitetna zakonska rešenja i u danu za glasanje ću ih podržati, a pozivam i sve poslanike da to učine.

Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti je zakon koji je odavno trebalo doneti. Zakonom se stvaraju mogućnosti da se ovi stanovi izgrade pod povoljnijim uslovima i ovo je dobar primer gde se ostvaruje saradnja između ministarstva i lokalnih samouprava.

Kako sam shvatio opoziciju, oni imaju samo jednu zamerku, a to je da im ne odgovaraju lokacije. Nažalost, lokacije u centru grada su oni odavno već zauzeli, predstavljajući ih kao pašnjake.

Kada govorimo o Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, imam samo pohvale. Dosta nam je šetnje od šaltera do šaltera, gde gubimo dragoceno vreme. Ovim zakonom stvaraju se osnovni preduslovi za uvođenje elektronske uprave u katastar nepokretnosti. Pojednostavljena je procedura za postupak upisa u katastar nepokretnosti. Samim odlaskom kod javnog beležnika i potpisivanjem ugovora, stranka je završila sa obilaskom šaltera. Dužnost javnog beležnika je da izvrši upis nekretnine u katastar nepokretnosti i da obavesti Poresku upravu koja će dalje doneti rešenje o porezu na prenos apsolutnih prava, kao i lokalnu poresku upravu koja će utvrditi odgovarajuće poreze.

Zbog racionalnog korišćenja vremena, neću govoriti o ostalim zakonima koji su danas na dnevnom redu, ali moram napomenuti da su to dobri zakoni i izmene i dopune zakona kojim se usklađuje naše zakonodavstvo sa evropskim. Da Ministarstvo građevine dobro radi, kao i cela Vlada, ne moramo govoriti mi ovde u Skupštini, dovoljno je da odemo sa jednog na drugi kraj naše lepe zemlje i videćemo da su svuda gradilišta.

Ponosan sam kada pogledam Koridor 10. Imao sam prilike sa Odborom za prostorno planiranje da obiđem celo gradilište u toku prošle godine. Ono što sam video tamo je velelepna građevina gde se radovi polako privode kraju. Samo zli jezici mogu pričati negativno o onome što je do sada urađeno. Hvala.
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministre, gospodo oficiri, poštovane koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o Vojnom obrazovanju.

Imajući u vidu da je vojno obrazovanje vrlo specifično i da je pretežno namenjeno za obrazovanje kadrova za rad na poslovima odbrane i bezbednosti, ne trebamo zaboraviti da se ovde školuju i kadrovi koji će svojim inženjerskim znanjem unaprediti u budućnosti i namensku industriju.

Sama reč namenska industrija ukazuje da je to proizvodnja proizvoda i pružanja usluga koji su od specijalne namene. Mahom su to proizvodi u domenu naoružanja za potrebe vojske, ali tu spadaju i specijalna, da ne kažem tajna istraživanja kao što su nuklearne tehnologije, istraživanje svemira i slično.

Namenska industrija se bavi proizvodnjom vojnih aviona, brodova za potrebe ratne mornarice, specijalnih vojnih vozila, oružja, kao i elektronskih sistema.

Znajući da tehnologija danas izuzetno brzo napreduje, moramo voditi računa o tome da stalno budemo u koraku sa svetom, a posebno sa zemljama koje nas okružuju.

Kako bi zadržali korak sa okruženjem, potreban nam je dobar i stabilan inženjerski kadar, a vojne škole i akademije su najpozvanije da ovakav kadar i školuju zato što su njihovi pitomci već prošli sve bezbedonosne provere i među njima trebamo tražiti stručnjake koji će unaprediti namensku industriju i doprineti sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.