MILOVAN KRIVOKAPIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen 1949. godine. Živi u Kosovskoj Mitrovici.

Po zanimanju je lekar. Direktor je Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 25 dana i 9 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 meseca i 27 dana i 4 sata

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.11.2017.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o vrlo bitnim zakonima, što se tiče zdravstva, Zakon o medicinskim sredstvima, kao i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Zakonom o medicinskim sredstvima započeto je usaglašavanje sa propisima EU. Uzimajući u obzir propise EU i praksu zemalja članica, izvršeno je odvajanje propisa kojima se uređuju medicinska sredstva od propisa kojima se uređuju lekovi. Odredbe ovog zakona primenjuju se na medicinska sredstva za humanu upotrebu, a to su opšta medicinska sredstva, odnosno svi instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se primenjuju na ljudima bilo da se koriste samostalno ili u kombinaciji.

In vitro dijagnostička medicinska sredstva obuhvataju reagense, proizvode reagenasa, materijal za kontrolu i kalibraciju, komplete reagenasa, instrumente, aparaturu, opremu ili sisteme koji se koriste samostalno ili u kombinaciji namenjeni za upotrebu u In vitro uslovima za ispitivanje uzoraka. Aktivna implatabilna medicinska sredstva, odnosno proizvodi čije delovanje zavisi od izvora električne energije ili bilo kojeg izvora energije.

Ovim zakonom vrši se uređivanje uslova za proizvodnju i promet medicinskih sredstava, odnosno njihovo stavljanje na tržište i upotrebu u Republici Srbiji. Klinička ispitivanja medicinskih sredstava vigilanca, kontrola kvaliteta i praćenje medicinskih sredstava na tržištu, ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava sa tehničkim zahtevima, oglašavanje, obeležavanje medicinskih sredstava i nadzor u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za medicinska sredstva.

Dakle, donošenjem ovog zakona apsolutno utvrđujemo zakonske okvire za praćenje bezbednosti medicinskih sredstava, odnosno vigilancu medicinskih sredstava, što je zapravo skup aktivnosti koje se odnose na otkrivanje, prikupljanje, procenu, razumevanje i reagovanje na nova saznanja o rizicima koji proizilaze iz upotrebe ili primene medicinskih sredstava, a posebno njegovog štetnog delovanja, interakcije sa drugim supstancama ili proizvodima, zatim kontraindikacije, zloupotrebe, smanjenog delovanja, kvara, tehničke neispravnosti, a u cilju poboljšanja i zaštite zdravlja i bezbednosti pacijenata.

Predložena rešenja će uticati na privredne subjekte i to: proizvođače, ovlašćene predstavnike proizvođača medicinskih sredstava, lica koja obavljaju promet na veliko, uvoz-izvoz, nabavku, skladištenje i distribuciju i promet na malo, tj. apoteke i specijalizovane prodavnice, tela za ocenjivanje usaglašenosti, zdravstveni sistem i pacijente, odnosno korisnike medicinskih sredstava, kao i agenciju i nadležnu inspekciju Ministarstva zdravlja. Odredbe ovog zakona uticaće na domaće proizvođače, odnosno ovlašćene predstavnike inostranih proizvođača medicinskih sredstava koja obavezuje da medicinska sredstva usklade sa standardima kvaliteta.

Ovim zakonom onemogućava se ulazak nekvalitetnih i po korisnike nesigurnih medicinskih sredstava, kako na tržište, tako i u zdravstvene ustanove Republike Srbije. Kontrola kvaliteta, odnosno sigurnost medicinskih sredstava vršiće se od strane samog proizvođača, kao i tela imenovanih za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji, u skladu sa dostignutim evropskim tehničkim zahtevima. Na taj način postiže se kontrola sigurnosti medicinskog sredstva pre njegovog stavljanja na tržište.

Veoma je bitno da se donese zakon o medicinskim sredstvima, jer se time uvodi suštinska kontrola sigurnosti medicinskog sredstva kroz različite vrste testova i postupaka kontrole kako od proizvođača, tako i od imenovanog tela u odnosu na dosadašnju, uglavnom, dokumentacionu kontrolu.

Onemogućavanjem da se na tržištu nađu medicinska sredstva lošeg kvaliteta, odnosno podizanje standarda kvaliteta ovih proizvoda, kao i stvaranjem uslova za njihov plasman na tržište EU, podstiče se razvoj novih privrednih subjekata i tržišna konkurencija.

Što se tiče Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, tu moram da kažem, pošto sam ja sa Kosova i Metohije, da ovaj zakon još jednom govori svima dušebrižnicima o Kosovu i Metohiji koji često govore, da ne kažem šta, da shvate da ovim zakonom zdravstvo je kompletno pod ingerencijom Republike Srbije, jer mi imamo informacioni sistem koji je u sistemu kompletnog Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prilikom donošenja ovog zakona, koji je stupio na snagu prvog dana 2017. godine, država je imala u vidu činjenicu da je u prethodnom periodu došlo do intenzivnog razvoja zdravstvenih i informaciono-komunikacionih tehnologija i da se javila potreba da se na jedinstven način uredi oblast zdravstvene dokumentacije i evidencija.

Najveći deo promena se odnosi da bi se u sistemu javnog zdravstva primenile savremene tehnologije i tehnike da bi se stvorili preduslovi da se zdravstvena dokumentacija i evidencija vode na jedinstven način i da bi se primenili standardi EU. Bitna odredba ovog zakona je da se definišu tri osnovne grupe zdravstvene dokumentacije i evidencije i to: medicinska dokumentacija i evidencija o pružanju zdravstvenih usluga i zdravstvenom stanju pacijenta i stanovništva, zdravstvena dokumentacija i evidencija za praćenje faktora rizika i životne sredine, kao i zdravstvena dokumentacija i evidencija o kadrovima, opremi, prostoru, lekovima i medicinskim sredstvima i informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Medicinska dokumentacija obezbeđuje lekarima i drugim zdravstvenim radnicima planiranje lečenja pacijenta, kao i praćenje njegovog zdravstvenog stanja tokom vremena, zatim kontinuitet zdravstvene zaštite i komunikaciju među lekarima i drugim zdravstvenim profesionalcima uključenim u proces lečenja, tačne i blagovremene zahteve za proverama podataka u koje spadaju i podaci o plaćanju, adekvatnu procenu podataka i evaluaciju zdravstvene zaštite od strane zdravstvenih vlasti, kao i skup podataka koristan za istraživanje edukaciju i zdravstvenu statistiku. Medicinska dokumentacija sadrži informacije koje se odnose na zdravstvenu zaštitu pojedinca, koje su složene u nekoliko različitih grupa lični, klinički itd, ne bih dalje nabrajao.

Elektronska zdravstvena dokumentacija je u stvari elektronska verzija sinteze svih podataka iz zdravstvenog kartona, istorije bolesti pacijenata koji tokom vremena vode davaoci usluga, a može uključivati osnovne administrativne kliničke podatke, relevantne za pacijenta.

Obaveze zdravstvenih ustanova u oblasti izveštavanja u Republici Srbiji da zbirne i periodične izveštaje, kao i individualne izveštaje dostavljaju zavodima, odnosno institutima za javno zdravlje, za teritoriju njihove nadležnosti. Sve podatke i izveštaje zavodi dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije „Batut“, kao referentnoj ustanovi, po planu i instrukcijama za dostavu izveštaja, a „Batut“ je povezan sa različitim informacionim sistemom RFZO, zatim Republičkim zavodom za zdravstvenu statistiku Ministarstva zdravlja. Na taj način je moguće uraditi kompletnu analizu zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji Republike Srbije i svaku drugu vrstu analize, koja je potrebna za resorna ministarstva.

Primenom Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, došlo se do zaključka da postoje određene potrebe za dopunom istog u članovima 44. i 56.

Ovim zakonima se još jednom pokazalo da srpsko zdravstvo vode pravi ljudi, stručni i organizacioni, na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom i njegovim timom. Trebate biti ponosni ministre na svoj dosadašnji rad, jer ste dokazali i narod zna ko radi i šta radi, a može da priča ko šta hoće.

Ovde su neke opozicione kolege, mislim na lekare, kritikovali ove zakone. Samo ih jedno pitam – gde je bilo zdravstvo za vreme njihove vladavine? Ja ću im dati odgovor. U ambisu, ne u provaliji, u ambisu.

Postavlja se pitanje zašto je ministar čitao izveštaj. Nema šta drugo, a nije govorio bez čitanja. Ja ću vam reći, taksativno su iznošeni podaci gde nije čovek digitron da pamti cifre i brojke.

Dolaskom SNS na vlast, sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Ministarstvo zdravlja je stalo na listu EU sa svojim indeksom, prema tome, mogu da vam kažem da zdravstvo danas čvrstim koracima gazi na mesto koje mu pripada po znanju i stručnosti u Evropi. Zato će SNS i ja kao njen član, danas sa punim zadovoljstvom glasati za ove zakone.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

Hvala.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri sa saradnicima, ministre i poštovane koleginice i kolege.

Danas ću reći šta znači donošenje svih ovih zakona iz oblasti obrazovanja za nas na KiM, pošto slušajući juče i danas, ne videh da ni jedan od ovih dušebrižnika koji svaki dan koriste KiM za skupljanje jeftinih poena, ne progovoriše ni jednu jedinu reč.

Prepoznati problemi, uopšte, o obrazovanju od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na prostoru KiM još su izraženiji, pa imamo posebnu obavezu da podržimo donošenje Zakona o dualnom obrazovanju. Svi zakoni koji su doneti i koje treba da donesemo iz oblasti obrazovanja, daju obrazovnim ustanovama na prostoru KiM, sigurnost da će ostati u sistemu obrazovanja Republike Srbije. Bez opstanka obrazovnih ustanova, kao i donošenja svih ovih zakona, na prostoru KiM, u sistemu obrazovanja Republike Srbije nema opstanka KiM u sastavu Republike Srbije.Mladi su garant našeg opstanka i razvoja KiM i očuvanja institucija Republike Srbije na ovim prostorima.

Obrazovne ustanove na prostoru KiM imaju posebnu obavezu dosledne primene novih zakona o obrazovanju, jer samo kvalitetom rada možemo opravdati napore koje Vlada Republike Srbije ulaže u naš razvoj i u unapređenje programa, nastavnog kadra naših obrazovnih ustanova.

Poboljšanje prostornih kapaciteta, kvaliteta opreme i stručnog kadra na kojima radi Vlada Republike Srbije uz doslednu primenu novih zakona o obrazovanju, stvoriće uslove za naš opstanak na prostoru KiM.

Predsednik Republike, Aleksandar Vučić i SNS, Vlada i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Kancelarija za KiM, dali su podršku Predloga novog zakona o obrazovanju.

Zakon o sistemu obrazovanja menja sistem rada i učenja. To je revolucionarna promena koju reforma donosi, kako reče ministar Šarčević. Usvajanjem svih ovih zakona o obrazovanju, Narodna skupštian doprineće očuvanju obrazovanja Republike Srbije na prostoru KiM.

Iskoristio bih samo par sekundi da se u ime svih studenata i prosvetnih radnika, zahvalim ministru Šarčeviću, i da mu prenesem pozdrave i zadovoljstvo prosvetnih radnika, studenata i naroda KiM, zbog vaše najnovije posete i odluke da dođete, iako su ovih 10-15 dana pre toga vratili sa prelaza, vi ste bili uporni i došli ste, dali ste nam podršku i podigli moral i volju da i dalje živimo, borimo se i ostanemo na svojim vekovnim ognjištima. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 21.04.2017.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, uvaženi državni sekretari Ministarstva zdravlja, uvažene koleginice i kolege, juče smo na Odobru za zdravlje i porodicu dosta diskutovali o ovim zakonima, tako da ću danas biti vrlo kratak, jer smatram da je dosta rečeno šta ovim novim zakonom naše zdravstvo i uopšte šta naš narod i naša država dobijaju. Uobličiću samo i kazaću ovako da, recimo, Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji definiše tačan niz procedura i uslova za uključivanje infertilnih parova u proces biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i uslove kojima su određene stručne ustanove i kadar mogu baviti istim.

Naše zdravstvo zaista u zadnje vreme ne da toliko napreduje, nego rapidno mogu reći napreduje, iznosim svoje lično mišljenje, a delim i ostalih kolega, jer od juna, što se tiče prvog zakona, 2016. godine finansira se i treći pokušaj o trošku RFZO-a. Kao što reče malopre jedna koleginica, starosna granica je pomerena sa 40 na 42 godine da bi se finansirale iz budžeta RFZO-a u postupku biomedicinskih potpomognutih oplodnji.

Što se tiče Zakona transfuzijske medicine, ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi... Izvinjavam se, samo jednu stvar sam morao da kažem, a to je da u ovom Zakonu o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji, to moram da kažem, prvi put su u potpunosti precizirane odredbe o inspekcijskom nadzoru, što je jako bitno za mene lično.

Što se tiče Zakona transfuzijske medicine, ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi, organizacija i delatnost transfuzijske medicine, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i nad obavljanjem transfuzijske medicine na teritoriji Republike Srbije. U ovoj oblasti medicine uspostavljene su jasne zakonske regulative na različitim nivoima organizacione strukture, što svakako doprinosi da sprovođenje zdravstvenih mera bude adekvatno, kao i da se održi zdravlje građana.

Sad ću reći još i ovo, u ovoj državi svako radi svoj posao iz svoje oblasti. Zašto sam ovo rekao? Ovo sam rekao što su pojedinci hteli da ubace i koriste svaku priliku da ubace politiku koja ne pripada danas ovoj temi. To su pokušali dvoje-troje kolega. Međutim, ja mogu samo da kažem da naše zdravstvo zaista, januara meseca je izašla rang lista, u stvari indeks o zdravstvenom potrošačkom indeksu, gde smo mi za 2015. godinu dobili 116 bodova više. Znači, 2016. u odnosu na 2015. godinu, 116 bodova je zdravstvo Srbije dobilo više i među 35 ocenjenih zemalja na 24. mestu, što znači da su ispod nas i zemlje članice EU, kao što su Mađarska, Letonija, Grčka, Litvanija i da ne nabrajam dalje koje zemlje. Eto, ljudi, koliko se politika meša u naše zdravstvo. Znači, svako u ovoj našoj zemlji radi svoj posao, pa i zdravstvo, jer zdravstvo i prosveta su dve grane bez kojih jedno društvo ne može da napreduje. Hvala lepo.

Imovinska karta

(Kosovska Mitrovica, 17.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Direktor Zavod za Javno zdravlje Priština Republika Mesečno 137869.00 RSD 01.04.2014 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27200.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 13:10