NENAD KONSTANTINOVIĆ

Socijaldemokratska stranka

Rođen je 9. jula 1973. godine u Beogradu.

Po zanimanju je diplomirani pravnik. Advokat je u privatnoj advokatskoj kancelariji i član Advokatske komore Beograda.

Od 1996. do 1997. godine bio je potpredsednik Glavnog odbora Studentskog protesta, a od 1997. do 1998. potpredsednik Studentskog parlamenta. Osnivač je i predsednik Upravnog odbora OTPOR-a.

Član je Demokratske stranke od 1998. godine. Bio je odbornik u Skupštini grada Beograda. Od 2004. do danas član je Glavnog odbora DS-a, a od 2004. godine do 2008. godine član Izvršnog odbora DS. Član je Opštinskog odbora DS Savski venac. Bio je šef Tima za kontrolu izbora Centralnog izbornog štaba na izborima 2007. i,2008. i 2012. godine. Predsednik je Odbora za pravna pitanja DS.

Odbornik je u Skupštini opštine Savski venac u drugom mandatu. Na izborima 2012. godine treći put je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kao predsednik Administrativnog odbora 2010. godine pokrenuo je projekat elektronskog parlamenta (e-parlament) u Skupštini Srbije. Predsednik je radne grupe za izradu kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Od 2008-2012. godine bio je aktivan u donošenju Zakona o Narodnoj skupštini i novog Poslovnika o radu Narone Skupštine. Bio je predsednik je Administrativnog odbora Skupštine Srbije od 2008-2012. godine, a sada je zamenik predsednika Administartivnog odbora.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Živi u Beogradu. Oženjen je, ima sina Vitu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 105
  • 8
  • 255
  • 25
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

odgovoreno za 7 dana i 21 sat

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 1 godina i 3 meseca i 17 dana

PITANJE ZA POSLANIKE Socijaldemokratske stranke: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Peto vanredno zasedanje , 20.09.2017.

Poštovani potpredsednici parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre i predstavnici Ministarstva, danas u Skupštini Srbije raspravljamo o dva sistemska zakona, o dva zakona koji su, po meni, najvažniji zakoni koje ova Skupština može i treba da donese. To su zakoni koji utvrđuju sistem obrazovanja od predškolske ustanove, preko osnovne škole, srednje škole, do fakulteta. Od ovih zakona zavisi budućnost naše dece, zavisi budućnost sadašnjih đaka i budućih đaka, zavisi budućnost svih građana Srbije. Zato smatram da je sramota što se ova dva zakona podnose Skupštini po hitnom postupku. To nije korektno i to nije korisno, Skupštini da se da svega nekoliko dana da može da pročita i analizira zakone i podnese amandmane.

Logično je pitanje šta to SNS krije i šta to hoće da sakrije, pa moraju sistemski zakoni koji se tiču obrazovanja da se donesu navrat-nanos za nekoliko dana? Šta ste to sakrili što mi ne treba da vidimo, pa nam dajete malo vremena? Vi ste dali kao razlog to što morate brzo da uradite racionalizaciju u sistemu obrazovanja, odnosno moraju da budu otpušteni neki profesori i nastavnici koji su tehnološki viškovi, da ne bi bilo negativnih posledica po budžet Republike Srbije. Pa, kako to nije bilo negativnih posledica po budžet Republike Srbije pet godina koliko je SNS na vlasti? Sada ove godine će imati, a do juče nije imala.

Znate, niste objasnili tu temu sa tehnološkim viškovima. Evo, ja vam dajem jednu ideju. Inače nam je svima jasno da imamo manje dece, jasno nam je da imamo više školskih zgrada nego što imamo dece, da imamo očigledno više i nastavnika nego što imamo dece. S toga vas pitam, zašto onda odeljenja broje po tridesetoro dece u razredu? Zašto imamo tridesetoro dece u razredu? Hajde da napravimo da ima dvadesetoro najviše dece u razredu, pa da i ti koji su do sada bili na plati i ostanu na plati, da imaju šta da rade i da iskoristimo škole, a ne da budu prazne zgrade.

Dakle, ako ste hteli da se bavite tehnološkim viškovima, mogli ste to da uradite tako što ćete promeniti dva ili tri člana, to bi bile izmene i dopune i taj bi deo rešili, a onda da se posvetimo reformi obrazovanja na pravi način. Ne može da se sprovede reforma obrazovanja ako se ne napravi u društvu dogovor o tome kakvo mi obrazovanje želimo.

Potrebno je da napravimo dogovor između vlasti i opozicije. Između struke i politike. Između sindikata i ministarstva. Dogovor svih, kakvo obrazovanje želimo, kakve programe želimo, koji su parametri i na koji način ćemo do toga doći. Zašto nam niste ponudili nacionalni konsenzus i rekli – hajde da se dogovorimo ovih 10 tačaka koje ćemo sprovoditi bez obzira ko je na vlasti, bez obzir ko je vlast, a ko je opozicija. Vi ste danas u ovoj sali rekli – svaki put ministar kreće iz početka, i zato tapkamo u mestu i to ne valja. E, pa, da ne bi svaki put ministar kretao iz početka, zašto nas niste pozvali na dogovor? Ovim zakonom koji ste vi predložili niste pozvali nikog na dogovor, i na žalost, misli, da ovaj zakon neće odgovoriti glavnom zadatku, a to je da deca kada završe školu budu kompetentna i da svoja znanja mogu da primene.

Suština izmena koje vi predlažete danas odnose se na uspostavljanje potpune kontrole izvršne vlasti nad obrazovanjem. Dakle, uspostavlja se princip subordinacije, uspostavlja se i hijerarhija. Ministar je na čelu, ministar po toj hijerarhiji bira direktore, direktori ocenjuju nastavnike. Dakle, imamo jasan sistem subordinacije.

Ovakav koncept, koji ste vi predložili, protiv koga smo mi i Socijaldemokratska stranka, neće zbog toga glasati za ovaj zakon u kojem ima i nekih dobrih rešenja, ovakav sistem je u potpunoj suprotnosti sa onim što ste u obrazloženju napisali i danas rekli nekoliko puta. Da, potrebna je veća autonomija, profesionalna autonomija nastavnika, potrebna je veća autonomija, profesionalna škola. Treba da oni imaju mogućnost da prave neke dodatne programe. Važno je da se škola prilagodi svakom detetu. Svega toga neće biti i ne može biti zato što vi otvarate ovim zakonom mogućnost da ministar strahom vlada u obrazovanju. Tamo gde ima straha, gde je hijerarhija i suborganizacija, tu nema ni kreativnog mišljenja, ni kritičkog mišljenja i ne možemo dobiti one rezultate koje bi želeli da dobijemo.

To što vi radite danas, to je radio Slobodan Milošević. Bili su zavodi nekada, pa je onda Milošević ukinuo te zavode, odnosno, sve ih stavio pod kapu ministarstva i pod kapu ministra. U vašem konceptu, apsolutan upliv dnevne politike. A znate zašto? Možda vi to ne razumete, vi ste političari, vi ste ministar, vi jeste proveli 30 godina i više, kako kažete u obrazovanju, i imate znanja iz te oblasti, ali vi ste političar. Ministar je političar, i Vlada vodi politiku u jednoj zemlji. I, ne možemo da tvrdimo, ministri nisu političari, neće biti upliva politike, neće biti stranačkog uticaja.

Dakle, ministar, u ovom vašem zakonu je sve. Ministar je Bog. Ministar donosi nacionalni okvir. Ministar donosi program predškolskog obrazovanja. Ministar donosi program osnovnog obrazovanja. Ministar donosi program srednjeg, srednjoškolskog obrazovanja. Ministar bira direktora. Ministar razrešava direktora. Ministar ima mogućnost u određenim slučajevima da razreši i dekana i rektora. Da bi ministar imao toliku moć, morali ste da degradirate Nacionalno prosvetni savet, morali ste da ukinete autoritet stručnjacima u oblastima obrazovanja koji su dobijali ranije od građana Srbije, odnosno od Skupštine Srbije. To je razlog zašto sada Nacionalno prosvetni savet uvodite da bira Vlada, a ne Skupština, ne Skupština i skupštinski odbor u kome sede predstavnici svih političkih stranaka, predstavnici građana iz svih delova Srbije, predstavnici nacionalnih manjina koji su ranije raspravljali o tome ko će biti članovi Nacionalnog prosvetnog saveta i birali i njih i predsednika.

Dakle, postojao je predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta koga je birala Skupština Srbije, dakle, on je imao veći autoritet od ministra. Mi za vas juče nismo glasali, dakle, Skupština je glasala za premijera i tim koji je premijer ponudio u paketu. A za predsednika Nacionalno prosvetnog saveta je glasala Skupština pojedinačno, znali smo ko je. Takva ličnost je vodila Nacionalno prosvetni savet koji je donosio sve najvažnije odluke u oblasti obrazovanja u kome su nedvosmisleno bili stručni ljudi i čije su odluke bile objavljivane u „Službenom glasniku“ i u „Prosvetnom glasniku“. Sada vi ukidate i nadležnost Nacionalnom prosvetnom savetu. Sve odluke koje su sada oni donosili, sada donosi ministar, a Nacionalno prosvetni savet je savetodavni organ ministra. Ministar, naravno, ne mora da uveži savet Nacionalno prosvetnog saveta ukoliko mu se taj savet ne dopada.

Disciplinujete i zavode, pa, kažete – zavodi će imati veću nadležnost. Da, ali oni donose programe, projekte gde im vi dajete smernice ili zahteve, dajete im rok relativno kratak da urade nešto. Ako ne urade nešto u tom kratkom roku, vi imate mogućnost kao ministar da smenite direktora zavoda.

Dakle, nastavnici, su ocenjeni od strane direktora. Direktori odgovaraju vama, a ne školskom odboru i ne kolektivu, oni će biti u strahu. Tamo gde postoji atmosfera straha, nema mogućnosti za razvoj. U takvom sistemu ne možemo očekivati dobre rezultate. Ne može sistem da se zasniva na samo jednom čoveku, jednoj ličnosti. Vi kažete – ja vam garantujem, pošto sam profesionalac da neće biti partijskih direktora. Ja vam kažem – hoće biti svi direktori. To je posledica ovog zakona, svi direktori će biti članovi ili simpatizeri SNS, jer vi nećete imati snage da se oduprete zahtevu stranke i nalogu stranke da određene ljude imenujete za direktore. Ako pokušate da se suprotstavite, bićete smenjeni, jer i vi zavisite od volje SNS.

Zamislite situaciju da vi niste ministar, jer ja verujem da vi imate dobre namere i vi polazite stalno od sebe i od onoga što hoćete da sprovedete u sistemu obrazovanja. Šta ako sutradan, za godinu dana vi padnete sa vlasti i dođe neki drugi minstar, dođe LJiljana Čolić, onda ona ukida Darvinovu teoriju, šta mi onda da radimo? Onda moramo da menjamo zakon da bi ponovo uspostavili mehanizme da ne može jedan čovek da odluči o svim programima i da postavi sve direktore u ovoj zemlji. Dakle, razmišljajte o tome da se na to mesto može naći i neko zlonameran, koji su mehanizmi kontrole kada ceo sistem praktično sada zavisi od ministra.

Zašto mi pričamo toliko o tome i zašto govorimo danas, praktično svi iz opozicije, da je loš taj sistem subordinacije i hijerarhije. Istraživanja pokazuju da deca koja idu u škole u kojima postoji ta profesionalna autonomija u zemljama koje su to razvile, dakle, škole gde se prilagođavaju programi i potrebama i interesima dece, gde nastavnici sami dodaju ono što smatraju da treba, ta deca imaju bolje rezultate. Vi to znate jer znate testiranja koja su rađena na nivou tzv. PISA testovi, na nivou zemalja OECD i nekih pridruženih zemalja. Prema tim testovima, na žalost, mi vrlo rezultate pokazujemo. Dakle, Srbija je zemlja koja nema naftu, nema zlato, nemamo dijamante, glavni resurs koji imamo jesu ljudi. Mi hoćemo da naša deca ne budu jeftina radna snaga 2029. godine, ili 2035. godine, oni koji su danas ušli u prvi razred. Mi tu decu treba da školujemo za 2035. godinu i hoćemo, ne da budu jeftina radna snaga, nego da imaju kompetencije da mogu da rade poslove koji su visoko plaćeni.

Prema testiranjima iz 2012. godine, nemamo, nažalost, kasnija testiranja, vaš prethodnik je rešio taj problem tako što nije hteo da se Srbija testira i dobra je stvar što ste vi to sada promenili i ponovo ulazimo u tu mogućnost testiranja, tako da 2015. godinu nemamo. Ako pogledate 2012. godinu, pa mi imamo 35% funkcionalno nepismene dece koja završe 8. razred osnovne škole, a 35%, znači, u onom odeljenju od 30 desetoro je funkcionalno nepismeno. To je katastrofa.

To ne znači da oni ne znaju da čitaju i da pišu, znaju da čitaju i da pišu i znaju i da ponove pesmice i to njihovo znanje isključivo reproduktivno i to je najniži nivo znanja.

Svi znaju koji su glavni gradovi svih zemalja ali to ne mogu da primene u životu niti to kome treba da zna koji su svi glavni gradovi svih zemalja i da zna pesmice napamet, ali ne umeju da odvoje bitno od nebitnog, ne umeju da rešavaju probleme i da iskoriste to svoje znanje. To je ono što nas zanima da se promeni, to ne može da se promeni ovakvim, čvrstom rukom i upliva ministarstva u obrazovanje.

Dakle, ovaj zakon će omogućiti ministru jednu stvar, to je tačno, to je da smeni LJubu direktora škole u Zemunu, nije sporno da će te moći lako da ga smenite, da smenite bilo kog direktora uprkos onome šta misle roditelji, šta misle deca i šta misle nastavnici.

Mi se zalažemo za drugačiji koncept. Nama je važno šta misle nastavnici, šta misle roditelji, koje su potrebe i koji su interesi dece i oni moraju biti na prvom mestu.

Da bi napravili reformu, moramo da napravimo neki društveni ambijent da bi ta reforma mogla da se sprovede.

Ne može da se sprovede reforme ukoliko ne ubedimo građane da je škola važna, ukoliko ne motivišemo decu da idu u školu, ukoliko ne objasnimo da su nastavnici neko koga moraju da poštuju i roditelji, a moraju da poštuju i deca.

To se neće desiti ako vi tolerišete i ne sankcionišete one sa lažnim diplomama lažnih fakulteta, već te ljude kandidujete na najvažnija mesta.

To se neće desiti ako one koji su plagirali doktorske radove ne sankcionišete, nego ih predlažete za najvažnija mesta.

To se neće desiti ako ne kaznite i javno ne prozovete sve one koji učestvuju u falsifikovanju završnih ispita.

Dakle, to je posao ministarstva. Treba mnogo da radite na implementaciji onoga što već postoji, što ste vi dosta i preuzeli u ovom zakonu.

Mogu da vam kažem i da smo, iako je bilo kratko vreme, uspeli da utvrdimo šta je jedna od stvari koju krijete u ovom zakonu i potpuno suprotno govorite danas o tome, a to je cena vrtića koju će plaćati roditelji dece koji idu u vrtić.

Po zakonu koji je još uvek važeći, 80% te cene snosi lokalna samouprava. Vi sada taj zakon menjate i pišete, lokalna samouprava će snositi do 80%. Znači, može i mnogo manje.

Ako lokalna samouprava, to je SNS, pošto je svuda na vlasti, smanji doprinose za vrtiće, automatski će građani morati da plate duplo više.

Dakle, uvodite mogućnost da budu vrtići duplo skuplji. Malo pre odgovarate kolegi, svesni smo da je potreban širi obuhvat, da i oni koji nemaju para treba da idu, da imaju mogućnost da idu u vrtiće, a otvarate mogućnost za povećavanje cene.

Evo, podneli smo jedan amandman koji kaže – neka lokalna samouprava pokrije najmanje 80%, a možda neka hoće i 100% da deca iz te lokalne samouprave imaju besplatan vrtić. Zašto vi sada omogućavate da se cena vrtića podigne?

To je direktno suprotno onome što ste pisali u obrazloženju zakona.

Iz ovih razloga, SDS neće glasati za ovaj zakon.

Peto vanredno zasedanje , 20.09.2017.

Ministre, ili niste razumeli mene, ili niste videli tačno šta su napisali u članu 189. Dakle, lokalna samouprava može da finansira do 80%. Ne može preko. Fiksirali ste zakonom da ne može. Ako postoji bogata opština koja hoće, više ne može. Ja sam protiv toga. Ako može, neka plate. To je jedna stvar.

Druga stvar – ovoga se najviše i bojimo. Znate, to je bilo i kod Zakona o porezu na imovinu. Onda je Dinkić rekao – pa, to će lokalna samouprava. Mi smo rekli – do. Pa će ovi kao da smanje. Ne, naravno, niko nije smanjio namete. Neće ni ovi da ostanu na tom nivou.

Tačno se plašim od toga što ste rekli. On će da kaže – nemam para u budžetu, vidi, ne moram po zakonu 80%, smanjiće za vrtiće i onda će građani morati da plate duplo više. To je jedna stvar.

Druga stvar, ne možemo da se upoređujemo prosto sa svim zemljama u Evropi što se tiče sistema, jer je drugačije nasleđe. Znate, u Švedskoj Vlada postavlja sudije. Da li možete da zamislite sistem u Srbiji da Vlada postavlja sudije? Ne može, nego moramo da izbacimo i ministra i predsednika Odbora za pravosuđe iz Visokog saveta sudstva. Dakle, ne možemo se upoređivati u tom smislu. Pretpostavljam da ima u nekim zemljama da ministar sve to radi što ste vi sada stavili. Ali, ja prosto mislim da to nije dobro u našem sistemu i mislim da neće dati dobar rezultat, a vidim iz vašeg nastupa danas, vi polazite od sebe, znate da imate dobru nameru, a ja vam dajem primer. Evo, sutra smene vas, dođe Čolićka. Šta da radimo? Menjamo zakon kompletan? Znači, ne može da zavisi od jednog čoveka. Ne može. Jer, kad zavisi od jednog čoveka, ako taj čovek ne valja, sve ide u sunovrat i to je luksuz koji mi sebi ne možemo da dopustimo.

Ja sam siguran da vi nećete biti na tom mestu narednih 10 godina. Doći će neko drugi, a šta onda da radimo? Zbog toga mora da postoji mehanizam drugačiji.

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana mandatarko i kandidati za članove Vlade, moram da priznam da sam očekivao mnogo više od buduće premijerke, Ane Brnabić, mnogo više od njenog ekspozea, iz prostog razloga što sam video u njenoj biografiji da je završila fakultet u Americi. Doduše, nije navedeno koji je to fakultet. Dalje se kaže da je magistrirala u Engleskoj i da je godinama radila za američku vladinu agenciju.

Očekivao sam da Ana Brnabić da jedan novi duh, jedan novi koncept Vlade Republike Srbije, da će istaći pet strateški važnih stvari i važnih tačaka oko kojih bi mogli svi da se dogovorimo, i vlast i opozicija i da možemo zajedno da radimo na realizaciji tih ciljeva. Valjda postoje neke stvari oko kojih možemo da se dogovorimo, a ne da isključivo slušamo optuživanje prethodne vlasti za sve ono što je ona radila i sve to što je radila prethodna vlast ne valja, a sve ono što radi sadašnja vlast valja.

Razočaran sam da je mandatarka pribegla manipulaciji podacima kao što je to radio njen prethodnik. Mislim da ne možemo da napravimo nikakav napredak ako se građanima serviraju netačni podaci i to u pogrešnom kontekstu.

Dakle, govorili ste juče o javnom dugu. Istina je da je 2012. godine dug bio 15 milijardi evra, da je sada taj dug devet milijardi evra veći. Dakle, devet milijardi evra je vlast Srpske napredne stranke zadužila Republiku Srbiju i građane Republike Srbije. Istina je da je učešće tog duga u bruto društvenom proizvodu 72,9% na kraju 2016. godine, projektuje se da će biti manji u 2017. godini, videćemo to još do kraja godine, ali je isto tako istina da je taj dug bio 45,4% 2011. godine; da taj dug raste vrtoglavo u 2013. godini, kada je ministar finansija bio Lazar Krstić, koga nismo doveli mi, nego ga je doveo Aleksandar Vučić. Naravno, taj dug u 2014. godini skače na 70%, pa u 2015. godini 74%. Istina je da su na naplatu došla i zaduživanja iz 2014, 2015. i 2016. godine, zaduživanja Vlade Aleksandra Vučića. Došla su na naplatu i nije sporno.

Nije sporno da su kamate bile veće do 2012. godine za zaduživanje, nego što su danas. Razlog je – situacija na međunarodnom tržištu kapitala, jer euribor je sada minus 0,5%, bio je 4,5%. Zadužujete se isto kao što se zaduživala i prethodna Vlada, s tim što je to zaduživanje objektivno na međunarodnom tržištu sada jeftinije. Ali, zadužili ste se devet milijardi u odnosu na ono vreme i to je ono što ne valja i to je ono što mora da se promeni.

Nije fer da objašnjavate kako smo napredovali 44 mesta na Biznis duing listi ako znate da se promenila metodologija u jednom trenutku. Napredak postoji, ali je on duplo manji.

Dakle, 20% je veći javni dug danas u bruto društvenom proizvodu nego što je bio 2011. godine.

Fer je da kažete da su 2009. i 2010. godina bile godine strašne ekonomske krize u Evropi, da je 2008. godine krenula ekonomska kriza i u Americi i da je to razlog visokih kamatnih stopa za zaduživanje.

Mislim da ste trebali da unesete nešto novo u Vladu. Ono što ste uveli novo, to je da ima dva ministarstva više. Ono što je novo, to je da Socijalistička partija Srbije ima dva ministra više, dakle, više članova Vlade nego što je imala i to potvrđuje tezu koju sam ja izneo i prilikom rasprave o Zakonu o ministarstvima, da je došlo do političke trgovine, da bi ova Vlada dobila podršku. Srpska napredna stranka nema većinu za ovu Vladu, zato je morala SPS-u da da još dva ministarstva, da bi dobila tu podršku. Mislim da toga ne treba da se stidite, oni su vaši koalicioni partneri.

Ono što je takođe novo to je da Srpska napredna stranka nije od svojih članova, tvrdi da ima više od 300 hiljada članova, mogla da pronađe nekoga dovoljno kvalitetnog da bude premijer Vlade Republike Srbije, nego je premijer buduće Vlade Republike Srbije neko ko nije član Srpske napredne stranke i za koga, ja mislim, ne deli vrednosti i ne deli onu politiku sa kojom je SNS nastupala na izborima 2016. godine.

Vi kao buduća premijerka i kao mandatarka nemate realno politički autoritet u Vladi Republike Srbije i normalno je da ga nemate jer niste učestvovali na izborima 2016. godine. Za vas građani nisu glasali. Oni su glasali za nekog drugog. Bez takvog autoriteta, neće vam biti lako da sprovedete ono što ste u vašem ekspozeu zacrtali kao ciljeve. Neće vam biti lako da to sprovedete ni sa starim ljudima. LJudi koji se nalaze u Vladi Republike Srbije su ljudi koji su bili u prethodnoj Vladi i nisu uspeli da sprovedu ono što je i prethodna Vlada zacrtala.

Dakle, ja se slažem sa vama da treba ulagati u IT sektor i digitalizaciju, ali vi to nećete uspeti da sprovedete.

Imovinska karta

(Beograd, 04.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 90000.00 RSD 31.05.2012 - 16.04.2014.
- Skupština gradske opštine Savski venac Opština Mesečno 4000.00 RSD 12.06.2012 - 04.06.2016.
Član Republička izborna komisija Republika Mesečno 30000.00 RSD 12.05.2014 - 14.03.2016.
Predsednik skupštine opštine Gradska opština Savski venac Opština Mesečno 39000.00 RSD 29.06.2014 - 04.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 82000.00 RSD 03.06.2016 -
- Skupština gradske opštine Savski venac Opština Mesečno 4000.00 RSD 04.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 09:45