Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Konstantinović glasao

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao