Četvrto vanredno zasedanje , 28.08.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/152-17

3. dan rada

28.08.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 135 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 13, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Đorđe Vukadinović, Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, poslanička grupa SRS, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: glasanju nije pristupio niko.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, poslanička grupa SRS, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa DS, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, poslanička grupa SRS, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podneo poslanik hadži Milorad Stošić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podnela Dijana Vukomanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman su zajedno podneli Neđo Jovanović i Vladan Zagrađanin.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podnela Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Slaviša Ristić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 3. amandman su zajedno podneli Stefana Miladinović i Snežana Paunović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Milan Lapčević, poslanička grupa SRS, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i zajedno Saša Radulović i Nenad Božić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 4. amandman je podneo poslanik hadži Milorad Stošić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Na član 4. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – 13, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Narodni poslanik Marija Janjušević, na sednici 24. avgusta 2017. godine, u 12 časova i 19 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 24. avgusta 2017. godine, u 15 časova i dva minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 24. avgusta 2017. godine, u 15 časova i četiri minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 24. avgusta 2017. godine, u 15 časova i 13 minuta, ukazala je na povredu člana 32. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 24. avgusta 2017. godine, u 15 časova i 15 minuta, ukazala je na povredu članova 107, 27. i 32. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na sednici 25. avgusta 2017. godine, u 16 časova i 30 minuta, ukazala je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 28. avgusta 2017. godine, u 12 časova i 16 minuta, ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 28. avgusta 2017. godine, u 12 časova i 42 minuta, ukazala je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović, na sednici 28. avgusta 2017. godine, u 15 časova i 14 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Niko se ne izjašnjava.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Hvala.
(Sednica je završena u 17.35 sati)