Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika

Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Predložen

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Pon
12.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
12.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predloženim izmenama zakona predviđa se proširivanje kruga krivičnih dela za koje gonjenje i izvršenje kazne ne zastareva. Prema trenutnom rešenju, krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastareva samo za krivična dela protiv čovečnosti i druga krivična dela za koje po međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi. Izmenama se predlaže da se ovaj krug proširi i na krivična dela:
1) promena porodičnog stanja;
2) trgovine ljudima i,
3) trgovine maloletnim licima radi usvajanja.

Predlagač zakona navodi da je ovakvo zakonsko rešenje potrebno iz razloga da bi se domaća pravna praksa uskladila sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i preporukama Zaštitnika građana, posebno povodom slučaja nestalih beba, gde je navedeno da su postojeći rokovi zastarelosti i suviše kratki.. Na ovaj način sprečilo bi se da postojanje roka zastarelosti dovede do situacije u kojoj nije moguće pronaći i kasnije suditi izvršiocima ovih krivičnih dela.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 51
Protiv: 51
51%
51%
0%

Ključne novine

PRODUŽETAK ZASTARELOSTI I KRUGA KRIVIČNIH DELA ZA KOJE NIJE PREDVIĐENA ZASTARELOST

- Proširivanje liste krivičnih dela za koje ne nastupa zastarelost i izvršenje sankcija, i na krivična dela: promena porodičnog stanja (zamena beba), trgovina ljudima i trgovina maloletnim licima radi usvajanja, kao i na druga krivična dela za koja, prema međunarodnim ugovorima, ne može da nastupi zastarelost.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 46
Protiv: 47
46%
47%
0%

Poslednji put ažurirano: 24.06.2020, 22:24