Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Pet
30.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
30.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi potrebu za bližim uređenjem šta spada pod nadležnost unutrašnjih poslova. Predlogom zakona se navodi da je ministar unutrašnjih poslova nadležan da predlaže Vladi način obavljanja unutrašnjih poslova, dok se naredni predlozi promena odnose na organizaciono ustrojstvo Ministarstva policije koje bi, prema predlagaču, trebalo da bude uređeno Uredbom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu od strane Vlade Republike Srbije.

Predlaže se i preciznije uređenje radnih prava policijskih službenika koji su upućeni u službu van MUP-a i u inostranstvo. Kao predloženi model rešenja, predlagač zakona navodi dobru praksu Ministarstva odbrane na ovome polju.

Proširuje se delokrug rada direkcije policije u pravcu rešavanja statusnih pitanja građana i izdavanju javnih isprava, osim vozačke i saobraćajne dozvole. Takođe, predlogom zakona se ograničava mogućnost upotrebe elektromagnetnih sredstava od strane policije u slučajevima primene sile i dodatno uređuje rad službe unutrašnje kontrole. Predlog zakona dodatno uređuje oblasti od značaja za stručno usavršavanje zaposlenih u Ministarstvu, kao što je sistem školovanja studenata na Kriminalističko-policijskoj akademiji.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 34
Protiv: 39
34%
39%
0%

Ključne novine

POLICIJA DOBIJA NOVE POSLOVE

- Proširenje delokruga rada direkcije policije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 40
Protiv: 37
40%
37%
0%

BOLJE UNUTRAŠNJE PROCEDURE U MUP-U

- Unapređenje procedura unutar ministarstva policije i,
- Izbor visokih zvaničnika policije na javnom konkursu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 36
45%
36%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.02.2020, 21:46