Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Tip akta: Zakon

Oblast: Poljoprivreda

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Goran Ješić

Pet
14.10.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Pet
14.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakon predlaže smanjenje broja hektara koji se mogu dati na korišćenje, bez nadoknade, visokoobrazovnim institucijama i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija sa 1.000 hektara na 300 hektara. Takođe, predlaže da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje nije bilo predmet zakupa najmanje poslednje tri godine, i ostalo je neizdato nakon okončanja postupka zakupa u lokalnoj samoupravi, može dati na korišćenje za poljoprivrednu proizvodnju fizičkim i pravnim licima na period do 5 godina. Zarad sprovođenja ovog postupka predlagač zakona predlaže javno nadmetanja po početnoj ceni od 1 dinar. Postojeći zakon je predviđao početnu cenu od 0 dinara.

Predlagač zakona navodi da će odluku o dodeli poljoprivrednog zemljišta doneti organ lokalne samouprave, uz prethodu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, što aktuelnim zakonom nije predviđeno. U tom smislu, predlaže se i da ugovor o zakupu sa korisnikom poljoprivrednog zemljišta se zaključi sa Ministarstvom poljoprivrede.

Predlagač zakona menja i odredbu po kojoj se poljoprivredno zemljišta daje u zakup javnim oglašavanjem i predlaže se da se to čini objavljivanjem odluke na oglasnoj tabli organa.

Predlogom zakona se smanjuje i najniža početna cena zakupa zemljišta u državnoj svojini, sa 80% na 50% prosečne cene zakupa na području na kojem se zemljište nalazi, u drugom krugu javnog nadmetanja. Ukoliko se javno nadmetanje odmah sprovodi po pravilima drugog kruga, početna cena zakupa onda ne može biti niža od 80% prosečne postignute cene.

Predlagač zakona menja i odredbe koje regulišu pravo prvenstva zakupa i prečeg zakupa tako što ukida pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta i bliže uređuje pravo prečeg zakupa (sprovodi lok.samouprava raspisivanjem javnog poziva do 30.juna tekuće godine, prijave se dostavljaju do 31.oktobra). Prema ovom predlogu, pravo prečeg zakupa ima pravno i fizičko lice koje ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod PIO fonda i koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine, uz dodatne uslove koji se odnose na vlasništvo nad poljoprivrednim objektima i broj grla.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 54
Protiv: 61
54%
61%
0%

Ključne novine

PRAVO PREČEG ZAKUPA

Bliže uređenje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 56
52%
56%
0%

IZMENA PROCEDURE IZDAVANJA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP

- Smanjenje broja hektara koji se mogu dati na korišćenje institucijama;
- Javno oglašavanje poziva na davanje zemljišta u zakup i,
- Smanjenje minimalne početne cene zakupa u drugom krugu javnog nadmetanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 56
50%
56%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.06.2020, 06:13