Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Marijan Rističević

Pet
21.10.2016

Predlog akta

[pdf] 

Pet
21.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže promene za koje smatra da će omogućiti bolje upravljanje poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini. Predlaže se dopuna odredbi koje se odnose na to ko ima pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta i uvodi se obaveza potencijalnog zakupca da ima poljoprivrednu mehanizaciju. Takođe se predlaže da slučajevi u kojima zakupac ima zaključen ugovor o saradnji sa drugim licem, isti će biti tretiran kao podzakup ukoliko nisu izmireni porezi (za plaćanje nadoknade predviđene ugovorom između strana) u skladu sa zakonom.

Predlogom zakona se uvodi i obaveza da republička poljoprivredna inspekcija nakon završetka postupka licitacije izvrši inspekcijsku kontrolu eventualnog postojanja bespravnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svim opštinama, po službenoj dužnosti.

Predlogom zakona se direktno uvodi odredba da vlasnik poljoprivrednog zemljišta i u državnoj i u privatnoj svojini može da bude samo državljanin Srbije, odnosno državljanin Srbije koji ima taj status najmanje 5 godina. Takođe, navodi se da predmet prodaje, između ostalih uslova, može da bude poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ako nije predmet investicija. Na kraju, podiže se vremenski rok u kome se ne sme otuđiti ili dati u zakup zemljište u državnoj svojini koje je predmet ugovora o kupoprodaji sa petnaest na dvadeset godina.
42%
35%
0%

Ključne novine

SAMO LICA KOJA IMAJU MEHANIZACIJU MOGU ZAKUPITI ZEMLJIŠTE

- Zakupac poljoprivrednog zemljišta mora da ima poljoprivrednu mehanizaciju.
40%
27%
0%

VLASNICI ZEMLJIŠTA MOGU BITI SAMO DOMAĆI DRŽAVLJANI

- Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može da bude samo državljanin Srbije (koji je najmanje 5 godina u tom statusu).
33%
36%
0%

ZABRANA OTUĐENJA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

- Nemogućnost prodavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u svrhu investicija.
32%
30%
0%

Poslednji put ažurirano: 05.10.2019, 10:13