Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Uredba evropskog parlamenta i Saveta br. 1306/2013 u pogledu finansiranja,upravljanja i praćenja zajedničke poljoprivredne politike;
Uredba evropskog parlamenta i Saveta(EZ) br. 231/2014 od 11.3.2014. godine, kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i,
Uredba komisije (EZ) br. 447/2014 od 2.5.2014. godine

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju potrebno je usvojiti po hitnom postupku zbog potrebe blagovremenog definisanja agrarne politike u narednoj budžetskoj godini, ali i u narednom dugoročnom periodu. S obzirom da planiranje poljoprivredne proizvodnje za naredni proizvodni ciklus od strane poljoprivrednih proizvođača počinje već krajem januara, od izuzetne je važnosti da Zakon i prateća podzakonska regulativa blagovremeno i u potpunosti stupe na snagu do početka 2017. godine i omoguće definisanje mere agrarne politike, koje će se sprovoditi u narednom periodu. Na taj način stvoriće se uslovi za predvidivost argrarne politike, odnosno, poljoprivredni proizvođači, kao neposredni korisnici budžetskih sredstava po osnovu mera agrarne politike, blagovremeno će biti upoznati sa planiranim merama agrarne politike, kako bi, shodno tome, mogli da planiraju proizvodnju za naredni proizvodni ciklus i u skladu sa tim, donose proizvodne odluke. Zbog sezonskog karaktera poljoprivredne proizvodnje od izuzetne je važnosti da zakonska regulativa, koja se odnosi na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju bude definisana pravovremeno, s obzirom da pojedine mere agrarne politike, definisane ovim Zakonom, pozitivan efekat na poljoprivrednu proizvodnju mogu da ostvare jedino primenom na samom početku proizvodnog ciklusa. Odlaganjem zakonske regulative stvorila bi se situacija da se smanje efekti podrške poljoprivrednoj proizvodnji u narednom proizvodnom ciklusu.

Predlagač: Vlada

Čet
15.12.2016
Uto
13.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Donošenjem izmena i dopuna zakona stvaraju se uslovi za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije iz IPA II instrumenta kroz program IPARD II.

Sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji ustanovljen je Instrument za pretpristupnu pomoć-IPA II (Sl. gl. RS-Međunarodni ugovori 19/14). IPARD program je program ruralnog razvoja, koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta RS.

Određuje se da IPARD program donosi Vlada RS na predlog ministarstva, a objavljuje se u Službenom glasniku RS. Ministar bliže određuje lica koja imaju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja, uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa.

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanja isplate. Protiv odluke uprave o zahtevu dozvoljeno je podnošenje posebne žalbe ali ne zahteva za povraćaj u pređašnje stanje. Regulisani su uslovi i postupak za izmenu odobrenog projekta i poslovi kontrole sprovođenja IPARD projekata i programa.

Uvodi se FADN-sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima, koji predstavlja skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se ažuriraju na godišnjem nivou.

Bliže se određuje Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), navođenjem institucija uključenih u sistem, njihovih zadataka i odgovornosti.

Uvodi se sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS) kao skup podataka o zemljišnim parcelama dobijen korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije.

Povećavaju se iznosi novčanih kazni kod privrednih prestupa i prekršaja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 180
182%
180%
0%

Ključne novine

UVODE SE USLOVI RADI DOBIJANJA POMOĆI I SREDSTAVA OD EU

-Stvaraju se uslovi za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije iz IPA II instrumenta kroz program IPARD II;

-Uvodi se FADN-sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima, koji predstavlja skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se ažuriraju na godišnjem nivou;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 159
Protiv: 201
159%
201%
0%

UVOĐENJE INDENTIFIKACIJA ZEMLJIŠNIH PARCELA

- Uvodi se sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS) kao skup podataka o zemljišnim parcelama dobijen korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 169
Protiv: 216
169%
216%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.09.2023, 12:02