Otvoreni Parlament | Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Odluka Evropskog suda za ljudska prava od 16.07.2014. godine

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je rok koji je odredio Sud istekao 16. jula 2015. godine, što znači da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije u skladu sa presudom Suda.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
13.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Evropski sud za ljudska prava objavio je 16.7.2014. godine presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da isplati staru deviznu štednju podnosiocima predstavke i da preduzme zakonodavne mere u roku od godinu dana kako bi i svi drugi koji se nalaze u istoj situaciji mogli da povrate svoju staru deviznu štednju.

Pravo na isplatu devizne štednje po ovom zakonu imaju: državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ. Naslednici takođe imaju prava iz ovog zakona. Republika Srbija zadržava pravo potraživanja od država sukcesora SFRJ po osnovu isplata devizne štednje.

Danom emitovanja obveznica, kojima se isplaćuje štednja, one postaju javni dug Republike Srbije. Zakon uređuje nadležnost i način utvrđivanja iznosa duga, dinamiku i način izmirivanja obaveza. Sredstva za isplatu se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Predviđa se objavljivanje javnog poziva za prijavu potraživanja, rok za podnošenje prijave i potrebna dokumentacija, kao i prestanak tog prava istekom roka.

Danom stupanja na snagu zakona obustavljaju se svi sudski postupci za naplatu devizne štednje obuhvaćene ovim zakonom, uključujući i postupke izvršenja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 116
Protiv: 155
116%
155%
0%

Ključne novine

DEFINISANJE KO IMA PRAVO NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE

- Pravo na isplatu devizne štednje po ovom zakonu imaju: državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ i,

- Rok za prijavu potraživanja iznosi godinu dana od objavljivanja poziva u dnevnim listovima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 130
110%
130%
0%

OBUSTAVLJANJE SUDSKIH POSTUPAKA

-Danom stupanja na snagu zakona obustavljaju se svi sudski postupci za naplatu devizne štednje obuhvaćene ovim zakonom, uključujući i postupke izvršenja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 111
106%
111%
0%

Napomene

Odgovorni za sprovođenje: Ministarstvo finansija.

Stupa na snagu: 30.12.2016.

Poslednji put ažurirano: 12.09.2022, 16:58