Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Tip akta: Zakon

Oblast: Pravosuđe

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Saša Radulović

Pon
27.02.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pon
30.11.-0001

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se da nadležnost za overu potpisa, kojima birači podržavaju izbornu listu za republičke, pokrajinske, lokalne izbore ili potpise kojima podržavaju predsedničkog kandidata, kao i za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, osim javnog beležnika zadrže sud i organ overe opštinske uprave.

Produžava se rok osnovnim sudovima, opštinskim upravama da kao povereni posao zadrže nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 01.03.2018. godine.
22%
22%
0%

Ključne novine

SUDOVI I OPŠTINE NASTAVLJAJU DA OVERAVAJU POTPISE PODRŠKE ZA IZBORE I IZJAVE O OSNIVANJU STRANAKA

- Nadležnost za overu potpisa, kojima birači podržavaju svoje kandidate ili izbornu listu na predsedničkim, lokalnim, republičkim ili pokrajinskim izborima zadržavaju sud i organ overe opštinske uprave i,

- Nadležnost za overu izjava osnivača o osnivanju političkih stranaka zadržavaju sud i organ overe opštinske uprave.
24%
18%
0%

SUDOVI I OPŠTINE NASTAVLJAJU DA OVERAVAJU POTPISE, RUKOPISE I PREPISE NAREDNIH GODINU DANA

- Produžavanje roka osnovnim sudovima i opštinskim upravama da vrše overu potpisa, rukopisa i prepisa do 01.03.2018. godine, umesto do 01.03.2017. godine i,

- Zadržavanje jeftinije tarife za overu pojedinih potpisa.
19%
16%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.11.2019, 06:47