Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblastima turizma

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblastima turizma

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Pet
26.05.2017
Pet
26.05.2017
Pon
20.03.2017

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
20.03.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Sporazumom se predviđa jačanje saradnje u oblasti turizma na osnovu ravnopravnosti i uzajamne koristi. Strane potpisnice će podsticati saradnju između organa državne uprave u sferi turizma i doprinosiće uspostavljanju kontakata između subjekata turističke industrije.

Strane ugovornice će težiti pojednostavljenju pograničnih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom.

Doprinosiće se uspostavljanju kontakata između obrazovnih institucija koje pripremaju stručne kadrove za rad u oblasti turizma i podsticaće se razmena stručnjaka i predstavnika medija specijalizovanih za pitanje turizma.

Sporazum se zaključuje na period od pet godina, sa mogućnošću automatskog produžavanja.
24%
21%
0%

Ključne novine

BOLJA SARADNJA IZMEĐU SRBIJE I BELORUSIJE U OBLASTI TURIZMA

- Potpisnice sporazuma će razmenjivati informacije o zakonodavstvu iz oblasti turizma i iskustva iz oblasti kvaliteta turističkih usluga i regulisanja rada subjekata u turističkoj delatnosti i,
- Podsticaće se saradnja u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji.
19%
20%
0%

Poslednji put ažurirano: 04.10.2019, 13:41