Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika

Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika

Čet
22.06.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Čet
22.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač predlaže izmenu Zakona prema kojoj se ne bi smatralo krivičnim delom držanje u manjoj meri supstanci i preparata koji su proglašeni za opojne droge, ukoliko se iste drže/koriste radi sopstvenog lečenja. Predviđena izmena zakona se usklađuje sa izmenama zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Predlagač zakona smatra da bi ova izmena Zakonika, uz dopunu odgovarajućih odredbi Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, olakšala svakodnevni život i obezbedila pravičniji tretman obolelima od teških bolesti koji trpe velike bolove.
16%
19%
0%

Ključne novine

OMOGUĆAVANJE KORIŠĆENJA I DRŽANJA OPOJNIH DROGA RADI SOPSTVENOG LEČENJA

- Dozvoljeno držanje/korišćenje u manjoj količini supstanci i preparata koji su proglašeni za opojne droge u svrhu sopstvenog lečenja
26%
16%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.08.2019, 17:56