AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 08.07.2024.
Predlagač: Grupa od 3 poslanika

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović