AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 13.05.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavaNijedan akt nije pronađen.