Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Sažetak

Predlagač zakona smatra da postupak predlaganja članova Fiskalnog saveta predviđen postojećim zakonskim rešenjem ne obezbeđuje potpunu nezavisnost ovog tela. Iz tog razloga, predlaže se da pravo predlaganja po dva kandidata imaju predsednik Republike, Konferencija Univerziteta Srbije i Savez ekonomista Srbije .

Predlogom zakona predviđeno je da proceduru prikupljanja predloga sprovodi Odbor za poslove finansija Narodne skupštine najkasnije 6 meseci pre isteka mandata člana Saveta. Odbor utvrđuje listu predloga koju upućuje Narodnoj skupštini koja vrši konačan izbor članova.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 29
Protiv: 44
29%
44%
0%

Ključne novine

IZBOR ČLANOVA FISKALNOG SAVETA

Pravo predlaganja po dva kandidata za članove Fiskalnog saveta imaju predsednik Republike, Konferencija Univerziteta Srbije i Savez ekonomista Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 31
36%
31%
0%

PROCEDURA PRIKUPLJANJA PREDLOGA

Proceduru prikupljanja predloga sprovodi skupštinski Odbor za finansije najkasnije 6 meseci pre isteka mandata člana Saveta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 35
Protiv: 30
35%
30%
0%

Poslednji put ažurirano: 23.02.2020, 13:27