AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 31.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 30.12.2019.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 27.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 06.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 05.12.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.