AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 06.02.2020.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 25.11.2019.
Predlagač: Vlada