AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 19.07.2024.
Predlagač: Vlada

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 12.09.2016.
Predlagač: Aleksandra Jerkov

[pdf] 
Datum predloga: 16.11.2020.
Predlagač: Grupa od 4 poslanika