AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2023.
Predlagač: Vlada
[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 16.09.2016.
Predlagač: Poslanik

[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 16.09.2016.
Predlagač: Marko Đurišić