PARLAMENTARNA BELEŽNICA: ZAGLUŠUJUĆA TIŠINA

16.03.2023.

...

Prolećno zasedanje je u punom jeku, a još uvek nijedne sednice na vidiku. Istaknuti pravnici dokazuju svoju “istaknutost” u intervjuima pred nadležnim Odborom, predstavnici civilnog društva nisu dobrodošli na ovom događaju. Skupština po poslednji put bira sudije. 

 

NISTE DOBRODOŠLI

U subotu, 11. marta, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu intervjuisali su kandidate za pozicije istaknutih pravnika u okviru Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva (Parlamentarna beležnica 9. mart - Zimski san).

Među kandidatima su advokati, profesori pravnih fakulteta, službenica Bezbednosno informativne agencije i dr. Sedam od 29 kandidata ispunjava uslove za oba Saveta.

Zakon propisuje da se ovi razgovorisprovode u prisustvu “opšte i stručne javnosti”. Intervjui su bili dostupni opštoj javnosti putem direktnog prenosa na internet stranici Skupštine (Prim. aut. Zakon navodi da bi intervjui trebalo da se prenose putem medija, ne navodeći jasno kojih). Što se tiče stručne javnosti, Odbor je uputio poziv predstavnicima Ministarstva pravde, advokatskim komorama, javnim beležnicima i komori javnih izvršitelja, kao i predstavnicima udruženja sudija, tužilaca i pravnih fakulteta. 

Na prethodnoj sednici Odbora, članovi koji dolaze iz redova vladajuće većine su glasali protiv pozivanja predstavnika civilnog društva na predstavljanje kandidata. 

 

NIKADA VIŠE

Paralelno sa procesom uspostavljanja tela koja će izabirati sudije i tužioce u narednom periodu (Prim. aut. Jedna od novouvedenih nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva je izbor sudija i tužilaca), Skupština priprema po poslednji put novu turu izbora sudija na prvu sudijsku funkciju. 

Aktuelni Visoki savet sudstva podneo je predlog za izbor 35 sudija na prvu sudijsku funkciju. Ovaj dokument je ušao u parlamentarnu proceduru i čeka da bude razmatran u plenumu. 

 

JOŠ UVEK U DUBOKOM SNU

Redovno prolećno zasedanje počelo je 1. marta. Čini se da Skupštinu ne uznemiruje činjenica da se u skupštinskoj proceduri gomila veliki broj predloga zakona i drugih akata (Parlamentarna beležnica 9. mart - Zimski san), budući da prve sednice još uvek nema na vidiku

Redovno jesenje zasedanje obeležilo je korišćenje hitnih procedura - većina sednica je zakazana u periodu kraćem od uobičajenog (Prim. aut. prema parlamentarnim procedurama sednice se po pravilu zakazuju najmanje sedam dana unapred). Odugovlačenje sa faktičkim početkom rada plenuma tokom ovog zasedanja jača sumnju u to da će se ovaj trend nastaviti i tokom prolećnog zasedanja. 

 

Poslednji put ažurirano: 16.03.2023, 16:57

Whoops, looks like something went wrong.