Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara