Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 10 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Samostalni poslanici

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica