Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Demokratska stranka

...

Jovana Jovanović

Demokratska stranka

SDA Sandžaka – PDD

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije