Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju

SDA Sandžaka – PDD

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Sabina Dazdarević

Stranka demokratske akcije

Samostalni poslanici

...

Zoran Živković

Nova stranka