Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Samostalni poslanici

...

Janko Veselinović

Pokret za preokret

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka