Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
...

Jovana Jovanović

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine