Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Miroslav Aleksić

Narodna stranka