Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova

Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Poslanik

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da 01.01.2017. godine izvesne nadležnosti prelaze sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva. Te nadležnosti se odnose na donošenje sudskog poslovnika i nadzor, kao i na poslove pravosudne uprave (donošenje uputstva za sastavljanje izveštaja o radu sudova; utvrđivanje opštih smernica za unutrašnje uređenje sudova; vođenje ličnih listova sudija, sudija porotnika i sudskog osoblja; predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, osim rashoda za sudsko osoblje i održavanje opreme i objekata, kao i raspodelu ovih sredstava; vršenje nadzora nad namenskim korišćenjem budžetskih sredstava i vršenje nadzora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova).

Narodni poslanik Aleksandar Martinović je osporio pred Ustavnim sudom ustavnu zasnovanost svih odredaba Zakona o uređenju sudova koje predviđaju predstojeći prelazak nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva. Rešavajući o inicijativi narodnog poslanika Ustavni sud je rešenjem IU-3-34/2016 od 24.12.2016 pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 32. Zakona o izmenama i dopunama zakona o uređenju sudova i člana 70. Zakona o uređenju sudova. Stoga, predlagač smatra da za prelazak nadležnosti treba sačekati odluku Ustavnog suda.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 123
Protiv: 121
123%
121%
0%

Ključne novine

ODLAGANJE PRELASKA POVERENIH POSLOVA

-Odlaganje prelaska nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva oko vođenja sudskog poslovnika i poslova pravosudne uprave, shodno Zakonu o uređenju sudova, sa 01.01.2017. na 01.01.2018. godine i,
- Prelazak nadežnosti znači da će izveštavanje o radu sudija, kreiranje dela budžeta i drugi aspekti nadzora nad finansijskim radom sudova preći iz nadležnosti Ministarstva u nadležnost Visokog saveta sudstva.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 142
106%
142%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Poslednji put ažurirano: 12.08.2022, 03:18