Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Demokratska stranka

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Srđan Nogo

Srpski pokret Dveri