Raspodela glasanja

Za: 3 Protiv: 0 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

...

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

...

Milisav Petronijević

Socijaldemokratska partija Srbije