Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri