Otvoreni Parlament | Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Sažetak

Predlagač zakona predlaže donošenje posebnog zakona (lex specialis) kojim bi realizacija Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti bila uređena na delimično drugačiji način od opštih propisa, smatrajući da se radi o projektu od značaja za nacionalnu bezbednost Srbije.

Predlogom zakona uređuje se izgradnja stanova kao i uslovi njihove kupovine pod povoljnijim uslovima za pripadnike snaga bezbednosti (Ministarstva odbrane, Vojske, MUP, BIA i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija).

Predlogom je predviđeno da je investitor izgradnje stambene zgrade za kolektivno stanovanje unutar stambenog kompleksa Republika Srbija ili privredno društvo koje osniva Republika Srbija.
Sredstva za izgradnju ovih stanova obezbediti Republika Srbija, dok će jedinica lokalne samouprave na teritoriji na kojoj se vrši gradnja snositi deo troškova.
Odluku o izboru pojedinačnih lokacija za izgradnju stambenog kompleksa donosi Vlada na predlog komisije koju obrazuje Vlada.

Predlogom zakona predviđeno je da će otvoreni postupak javne nabavke biti primenjen na postupak za izbor upravljača Projekta, projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca projektantskog i stručnog nadzora, kao i vršioca tehničkog pregleda objekta, odnosno za potrebe projektnog finansiranja za izgradnju objekata u stambenom kompleksu i izgradnju potrebne infrastrukture.
Naručilac javne nabavke je investitor.

Predviđena je izgradnja stanova površine od 30m2 do 92 m2. Cena izgradnje jednog m2 iznosi najviše 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem, bez PDV-a.

Kupoprodajna cenu stana na svakoj pojedinačnoj lokaciji određuje investitor, odnosno prodavac stana u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, i ona ne može biti veća od maksimalne cene izgradnje kvadratnog metra.

Po pravosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli, investitor raspisuje javni poziv za prodaju stanova.

Pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti (zaposlenih na neodređeno vreme i penzionisanih) koji nemaju rešeno stambeno pitanje ili koji u svojini imaju neodgovarajuću nepokretnost. Dodatno, određeno je da ovo pravo neće imati pripadnici snaga bezbednosti, kao ni članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji od dana stupanja na snagu ovog zakona otuđe nepokretnost koju su imali u svojini na teritoriji Republike Srbije, kao i na teritoriji bivših republika SFRJ.
Pripadnik snaga bezbednosti koji je zaposleno lice i koji ostvari pravo na kupovinu stana biće u obavezi je da ostane u radnom odnosu u organu u kojem je ostvario pravo na kupovinu stana narednih deset godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana, i ne može otuđiti stan u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana pod povoljnijim uslovima.

Ukoliko je stan pod povoljnijim uslovima kupio penzionisani pripadnik snaga bezbednosti, neće ga moći otuđiti u roku od 10 godina od dana kupovine. Ukoliko pripadnik snaga bezbednosti postupi suprotno ovim ograničenjima, biće dužan da isplati razliku između ugovorene cene i tržišne vrednosti stana, koju utvrđuje poreska uprava jedinice lokalne samouprave .

Predlogom je, takođe, utvrđen javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju realizacije projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, kao i da je korisnik eksproprijacije je Republika Srbija. Visina naknade u postupcima eksproprijacije određuje se u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, osim u slučaju kada je predmet eksproprijacije građevinsko zemljište na kome je izgrađen nelegalan objekat (vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta)

Predlagač Zakona ističe da je odlučeno je da u prvoj fazi na izabranim lokacijama u šest gradova bude ukupno izgrađeno 1.578 stanova : u Beogradu 400, u Novom Sadu 400, u Nišu 188, u gradu Vranju 190 stanova, u Kraljevu 200 i u Kragujevcu 200 stanova. Procenjena finansijska sredstva neophodna za izgradnju prvih 1.578 stanova su 64.355.716,00 evra (bez PDV-a). U ova procenjena finansijska sredstva uključeni su troškovi komunalnog opremanja predloženih lokacija odnosno izgradnja nedostajuće infrastrukture, a tačan iznos neophodnih finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje ovog zakona biće utvrđen nakon izrade Projekta za građevinsku dozvolu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 214
Protiv: 177
214%
177%
0%

Ključne novine

IZGRADNJA STANOVA KOJE ĆE PO POVOLJNIJIM USLOVIMA KUPOPRODAJE MOĆI DA KUPE PRIPADNICI SNAGA BEZBEDNOSTI

Pripadnici snaga bezbednosti moći će stanove čija se izgradnja planira da kupe po ceni koja ne sme biti veća od 500 evra po kvadratu. Planirano je da u prvoj fazi bude izgrađeno 1.578 stanova na izabranim lokacijama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju, Kragujevcu i Kraljevu. Budžetski izdaci za prvu fazu izgradnje procenjeni su na 64.355.716,00 evra, bez PDV-a.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 186
182%
186%
0%

Napomene

Javna rasprava nije sprovedena, budući da, prema navodima predlagača Zakona, sam Nacrt zakona sadrži podatke u vezi sa podacima koji su od interesa za Republiku Srbiju, a čijim bi otkrivanjem nastala potencijalna šteta za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, javnu bezbednost, odnosno za bezbednosne i obaveštajne poslove organa javne vlasti.

Poslednji put ažurirano: 16.04.2024, 11:34