29. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

18.05.2018.

Na sednici, održanoj 18. maja, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, koje je podnela Vlada, u pojedinostima.

Na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneto je 619 amandmana, od kojih je su Odbor i Vlada prihvatili 19 amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, podneto je 206 amandmana, a Odbor i Vlada prihvatili su pet amandmana.

Na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je 217 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 19 amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, podneto je 97 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su šest amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, podneto je 54 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su šest amandmana.

Na Predlog zakona o putevima podneto je 313 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 13 amandmana.

Na Predlog zakona o železnici, podneto je 310 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su šest amandmana.

Na Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, podneto je 319 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 18 amandmana.

Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, podneto je 113 amandmana, a Vlada i Odbor prihvatili su 11 amandmana.

Za izvestioca na sednici Narodne skupštine o podnetim amandmanima na predloge zakona izabrana je predsednica Odbora Katarina Rakić.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Stojiljković, Marina Ristić, Jasmina Karanac, Dragan Jovanović, Snežana B. Petrović, Ognjen Pantović, dr Vladimir Orlić, Zoran Milekić, Jovica Jevtić, Dalibor Radičević i Stefana Miladinović.

Prisutni članovi

...

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Marina Ristić

Srpska radikalna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Dragan Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Milekić

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Jovica Jevtić

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 18.05.2018, 14:06