Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Stranka moderne Srbije

...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Vladimir Đurić

Stranka moderne Srbije