Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka

...

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista