Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Mirsad Hodžić

Stranka demokratske akcije Sandžaka