Otvoreni Parlament | Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika

Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 15
12%
15%
0%

Ključne novine

KRŠENJE KODEKSA

Svako fizičko lice moći će da podnese prijavu za kršenje Kodeksa. Prijava za kršenje Kodeksa mora da sadrži pored imena i prezimena i adresu podnosioca prijave.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 13
Protiv: 10
13%
10%
0%

KOMISIJA ZA ETIKU

Osniva se Komisija za etiku koja će imati savetodavno-edukativnu ulogu u primeni Kodeksa. Komisija će biti sastavljena od eksternih članova sa kojima bi poslanici mogli izgraditi “odnos poverenja”. Komisija donosi vodič za primenu Kodeksa i vrši poverljivo savetovanje narodnih poslanika

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 11
Protiv: 14
11%
14%
0%

PRIMENA KODEKSA

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja nadgledaće primenu Kodeksa. Pored njega, Agencija za borbu protiv korupcije će pokretati i sprovoditi postupak u kome se odlučuje da li je došlo do povrede u smislu Zakona o sprečavanju korupcije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 9
Protiv: 15
9%
15%
0%

OBUKE

Uvodi se sprovođenje obuka za narodne poslanike o primeni Kodeksa. Komisija će u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije sprovoditi program obuke.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 15
12%
15%
0%

EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja će sprovoditi godišnju evidenciju o prijavama privatnih interesa i postupcima i merama izečenim za povredu Kodeksa. Odbor i Komisija za etiku sačinjavaju godišnji izveštaj o primeni Kodeksa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 15
12%
15%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.04.2021, 22:15